Strona główna

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-25

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Owiesno, Ostroszowice i Piława Dolna.

  • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Piława Dolna >więcej

  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Piława Dolna >więcej

  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Owiesno i Ostroszowic >więcej

  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Owiesno i Ostroszowic >więcej

powrót do poprzedniej strony