AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-04-30

Obchody majowe

grafika-Obchody majowe

W ostatni dzień kwietnia przed budynkiem Gminnego Przedszkola Publicznego w Ostroszowicach odbyły się Obchody Świąt Majowych.

Obchody majowe
2024-04-30

"Atomówki" będą się ścigać w długi weekend

"Atomówki" będą się ścigać w długi weekend

W środę 1 maja orliczki MAT ATOM Deweloper Wrocław wystartują w Belgii w "Cyclis Classic", a 3 maja ścigać się będą w XXVIII Kryterium ulicznym im. Edmunda Groszkowskiego o Puchar Burmistrza Lubawy. Trzymamy kciuki!

2024-04-29

Gra Terenowa w Ostroszowicach

grafika-Gra Terenowa w Ostroszowicach

27 kwietnia 2024 roku w Ostroszowicach odbyła się gra terenowa, która zgromadziła młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i kaliskiego.

Gra Terenowa w Ostroszowicach
2024-04-29

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa OSTROSZOWICE, że 7 maja 2024 r. o godzinie 17:45 W SALI WIEJSKIEJ, UL. BIELAWSKA 55 w OSTROSZOWICACH, odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach
2024-04-29

Dotacje dla organizacji pozarządowych

grafika-Dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym" oraz "Turystyki i krajoznawstwa".

Dotacje dla organizacji pozarządowych
2024-04-26

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa Włóki informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że w dniu 9 maja 2024 r. o godzinie 18:00 w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach
2024-04-25

Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VIII kadencji

grafika-Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VIII kadencji

W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Dzierżoniów. Jednym z pierwszych punktów obrad było przedstawienie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, którą przedstawiła Małgorzata Markulak pracownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.

Ostatnia sesja Rady Gminy Dzierżoniów VIII kadencji
2024-04-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Książnicy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Książnicy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 25.04.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach geodezyjnych 115/1, 115/2, 115/3 obręb Książnica.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Książnicy
2024-04-23

Koncepcje "Smart Villages" na terenie gminy Dzierżoniów

grafika-Koncepcje "Smart Villages" na terenie gminy Dzierżoniów

Smart Villages czyli Inteligentne Wioski to nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich, które znajduje swoje miejsce w polityce Unii Europejskiej. Termin ten nakreśla kompleksową wizję miejscowości wiejskich, która łączy wymiar społeczny, ekonomiczny i technologiczny.

Koncepcje "Smart Villages" na terenie gminy Dzierżoniów
2024-04-19

Konkurs na Dzień Mamy

grafika-Konkurs na Dzień Mamy

Już po raz dziesiąty dzieci ze szkół podstawowych gminy Dzierżoniów mogą wziąć udział w konkursie i zdobyć wspaniałe prezenty dla swoich Mam. Dzięki zaangażowaniu fundatorów mamy do dyspozycji imponujący zestaw nagród!

Konkurs na Dzień Mamy
2024-04-18

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

grafika-Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do Urzędu Gminy Dzierżoniów 17.04.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Witacze - wykonanie kolejnych rzeźb w miejscowości Dobrocin".

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2024-04-17

"Co mi w sercu gra" - Wystawa prac Mariana Wódkiewicza w Kiełczynie

grafika-"Co mi w sercu gra" - Wystawa prac Mariana Wódkiewicza w Kiełczynie

"Moje malarstwo wynika z potrzeby wyładowań wewnętrznych" - mówi Marian Wódkiewicz, którego prace od 12 kwietnia są prezentowane w Pałacu w Kiełczynie. Właśnie tego dnia można było porozmawiać z artystą a także wysłuchać występu Zespołu Con-Moto pod muzyczną opieką Kazimierza Krawczyka.

"Co mi w sercu gra" - Wystawa prac Mariana Wódkiewicza w Kiełczynie
2024-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert

grafika-Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" oraz "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Wyniki otwartego konkursu ofert
2024-04-11

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

grafika-Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do Urzędu Gminy Dzierżoniów 10.04.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Break-Farm" Roztocznik w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Roztocznik poprzez zakup zestawu zraszającego murawę boiska sportowego".

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2024-04-11

Nowe stroje dla Chóru Most The Music

grafika-Nowe stroje dla Chóru Most The Music

Program edukacji muzycznej pn. "Most the Music" jest efektem współpracy gminy z Fundacją Most the Most z Warszawy, znaną z dofinansowania rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie.

Nowe stroje dla Chóru Most The Music
2024-04-10

Gminne Święto Odnowy Wsi

grafika-Gminne Święto Odnowy Wsi

Już po raz trzynasty gmina Dzierżoniów zorganizowała spotkanie aktywnych mieszkańców, aby podsumować pracę na rzecz swoich miejscowości w 2023 roku.

Gminne Święto Odnowy Wsi
2024-04-10

Co mi w sercu gra

grafika-Co mi w sercu gra

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Mariana Wódkiewicza pt. "Co mi w sercu gra", która odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 17:00 w Pałacu w Kiełczynie.

Co mi w sercu gra
2024-04-04

Ogłoszenie "Aktywny Orlik"

grafika-Ogłoszenie "Aktywny Orlik"

W związku z ogłoszonym naborem wniosków do programu "Aktywny Orlik" gmina Dzierżoniów poszukuje animatorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych prowadzeniem zajęć na Kompleksie "Orlik" w Pilawie Dolnej.

Ogłoszenie "Aktywny Orlik"
2024-04-04

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa JĘDRZEJOWICE, że 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:30 w Salce wiejskiej w Jędrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach
2024-04-03

Nowe lampy uliczne na terenie gminy

grafika-Nowe lampy uliczne na terenie gminy

Gmina Dzierżoniów zakończyła realizację zadania pn.: "Budowa lamp ulicznych zasilanych energią słońca na terenach, w których funkcjonowały PGR-y". Inwestycja realizowana była dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Nowe lampy uliczne na terenie gminy
2024-04-02

Marcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Marcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów

Rolnictwo na terenie gminy Dzierżoniów, a także ochrona zabytków - to główne tematy minionej sesji Rady Gminy. Obrady odbyły się w czwartek 28 marca.

Marcowa sesja rady Gminy Dzierżoniów