AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 29.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 115/1, 115/2, 115/3, obręb Książnica do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy
2024-02-29

Obwieszczenie

grafika-Obwieszczenie

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Strategii ZIT POF".

Obwieszczenie
2024-02-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 29.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 462/4, obręb Ostroszowice położonej w Myśliszowie do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie
2024-02-29

Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025

grafika-Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025

Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów na rok szkolny 2024/2025. W rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci mieszkające na terenie gminy Dzierżoniów.

Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025
2024-02-27

Życzenia dla organizacji pozarządowych

grafika-Życzenia dla organizacji pozarządowych

Przypadający dzisiaj Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym za ich ogromną pracę wykonywaną na rzecz naszej małej ojczyzny w różnych obszarach działalności społecznej.

Życzenia dla organizacji pozarządowych
2024-02-27

Wielka Moc Tradycji

grafika-Wielka Moc Tradycji

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury przy współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Dzierżoniów serdecznie zapraszają na tegoroczną edycję Jarmarku Wielkanocnego WIELKAMOC TRADYCJI.

Wielka Moc Tradycji
2024-02-26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 26.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 145/6, obręb Nowizna do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie
2024-02-23

Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 23.02.2024 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 806/2 położonej w Dobrocinie.

Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie
2024-02-23

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego wsi Uciechów - MPZP Uciechów III wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie
2024-02-23

Działka na sprzedaż w Ostroszowicach

grafika-Działka na sprzedaż w Ostroszowicach

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 23.02.2024 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 821/2 położonej w Ostroszowicach.

Działka na sprzedaż w Ostroszowicach
2024-02-21

We wtorek 27 lutego brak wody w Uciechowie

grafika-We wtorek 27 lutego brak wody w Uciechowie

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w związku z planowanym wyłączeniem wody w ul. Lipowej w Uciechowie w dniu 27.02.2024 r. od godz. 8:00 do 11:00 zostanie wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców Uciechowa.

We wtorek 27 lutego brak wody w Uciechowie
2024-02-20

Dotacje na działalność sportową

grafika-Dotacje na działalność sportową

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Przedstawiciele organizacji, których zadania uzyskały dofinansowanie, proszeni są o wypełnienie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania.

Dotacje na działalność sportową
2024-02-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Owieśnie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Owieśnie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa OWIESNO, że 21 lutego 2024 r. o godzinie 17:30 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OWIESNO 88 odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Owieśnie
2024-02-14

Porozumienie ZIT podpisane

grafika-Porozumienie ZIT podpisane

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko i Burmistrz Dzierżoniowa oraz Lider Południowego Obszaru Funkcjonalnego Dariusz Kucharski podpisali 7 lutego porozumienie terytorialne, dzięki któremu do samorządów z terenu powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego trafi ponad 500 mln zł, z czego na gminę Dzierżoniów przypada około 20 mln. Są to pieniądze gwarantowane.

Porozumienie ZIT podpisane
2024-02-12

Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego

grafika-Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego

W Piławie Dolnej w piątek, 9 lutego 2024 r. w budynku przy ul. Stawowej 2c, odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Piława Dolna.

Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego
2024-02-11

Otwarcie Wystawy "Czerwony Dwór - Opowiem Ci Moją Historię"

grafika-Otwarcie Wystawy "Czerwony Dwór - Opowiem Ci Moją Historię"

9 lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej "Czerwony Dwór - Opowiem Ci Moją Historię". Na wystawie znalazły się fotografie ukazujące metamorfozę tego zabytkowego obiektu, prezentujące jego wygląd zarówno przed rozpoczęciem prac renowacyjnych, jak i po ich zakończeniu.

Otwarcie Wystawy "Czerwony Dwór - Opowiem Ci Moją Historię"
2024-02-08

Wystawa Czerwony Dwór - opowiem ci moją historię

grafika-Wystawa Czerwony Dwór - opowiem ci moją historię

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotograficzną pt. "Czerwony Dwór opowiem ci moją historię", która będzie dla Państwa dostępna od 9 lutego od godziny 11:00 do 29 lutego w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów.

Wystawa Czerwony Dwór - opowiem ci moją historię
2024-02-07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Dobrocinie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Dobrocinie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 07.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Dobrocinie
2024-02-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ostroszowicach

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ostroszowicach

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 05.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ostroszowicach
2024-02-02

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Roztocznik

Ogłoszenie
2024-02-02

Zmiany w ulgach "Sowiogórskich autobusów"

Zmiany w ulgach "Sowiogórskich autobusów"

Związek Powiatowo-Gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" wprowadził od 1 lutego 2024 r. nowy cennik biletów, z którym można się zapoznać w Uchwale nr II/8/2024 Zarządu Związku.

2024-02-01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

grafika-Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

W dnia 24 stycznia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaję do publicznej informacji, o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie: zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kiełczyn.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2024-02-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 01.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy