AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-07-08

Zaproszenie na szkolenie

grafika-Zaproszenie na szkolenie

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie" zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich na szkolenie z zakresu prowadzenia gospodarczej działalności nierejestrowej oraz zasad prowadzenia i rozliczania sprzedaży produktów przez koła gospodyń wiejskich, które poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego.

Zaproszenie na szkolenie
2024-07-08

Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku

grafika-Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostało wywieszone od dnia 08.07.2024 r. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerach geodezyjnych 162/28, 162/27, 162/26, położonych w Jodłowniku.

Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku