AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-12

Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego

grafika-Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego

W Piławie Dolnej w piątek, 9 lutego 2024 r. w budynku przy ul. Stawowej 2c, odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Piława Dolna.

Spotkanie w Piławie Dolnej dotyczące planowania przestrzennego