AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-02

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Roztocznik

Ogłoszenie
2024-02-02

Zmiany w ulgach "Sowiogórskich autobusów"

Zmiany w ulgach "Sowiogórskich autobusów"

Związek Powiatowo-Gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" wprowadził od 1 lutego 2024 r. nowy cennik biletów, z którym można się zapoznać w Uchwale nr II/8/2024 Zarządu Związku.