AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

grafika-Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

W dnia 24 stycznia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaję do publicznej informacji, o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie: zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kiełczyn.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2024-02-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 01.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy