AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-01-26

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów - obręb Roztocznik.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2024-01-26

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Kiełczynie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Kiełczynie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa KIEŁCZYN, że 2 lutego 2024 r. o godzinie 17:00 w pałacu w Kiełczynie, Kiełczyn 13 odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Kiełczynie