AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-12-08

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

grafika-Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej