AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-12-28

Awarie sieci kanalizacyjnej

grafika-Awarie sieci kanalizacyjnej

W związku z powtarzającymi się awariami sieci kanalizacyjnej spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zasad i wskazówek zawartych w poniższej informacji

Awarie sieci kanalizacyjnej
2023-12-28

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice" (etap III).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2023-12-28

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice" (etap II).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2023-12-22

Szlachetna Paczka 2023

grafika-Szlachetna Paczka 2023

"Szlachetna Paczka" to polska inicjatywa społeczna, której celem jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej.

Szlachetna Paczka 2023
2023-12-22

KGW Mościsko na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marcinowicach

grafika-KGW Mościsko na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marcinowicach

17 grudnia w Marcinowicach odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. W wydarzenie to zaangażowały się koła gospodyń wiejskich z całego Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń oraz wspólnego celebrowania atmosfery Bożego Narodzenia.

KGW Mościsko na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marcinowicach
2023-12-22

Budżet na rok 2024 przyjęty jednogłośnie

grafika-Budżet na rok 2024 przyjęty jednogłośnie

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty LXX sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się 21 grudnia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Budżet na rok 2024 przyjęty jednogłośnie
2023-12-21

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 2 stycznia

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 2 stycznia

We wtorek 2 stycznia Urząd Gminy Dzierżoniów będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów, 2 stycznia będzie dla pracowników urzędu dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r.

2023-12-21

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku

grafika-Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 21.12.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 162/20, 162/21 położonych w Jodłowniku.

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku
2023-12-20

Zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego

grafika-Zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego

Gmina Dzierżoniów otrzymała w 2023 r. wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3. Program w ramach Kierunku Interwencji 3.1. "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego" realizowany był w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.

Zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego
2023-12-19

Debata społeczna

grafika-Debata społeczna

19 grudnia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, odbyła się debata społeczna poświęcona przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom kierowców przy stacji paliw "Pieprzyk" na Drodze Wojewódzkiej nr 382, gdzie dochodzi do przekroczeń dozwolonej prędkości i wyprzedzania w miejscu niedozwolonym.

Debata społeczna
2023-12-18

Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Wrocławskiej

Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Wrocławskiej

Urząd Gminy Dzierżoniów zaprasza mieszkańców Uciechowa na spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Wrocławskiej. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.12.2023r. o godz. 17:00 w Uciechowie w Sali Kominkowej, ul. Piastowska 38A.

2023-12-18

UWAGA od 01.01.2024 r. zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego

UWAGA od 01.01.2024 r. zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego

Urząd Miejski w Bielawie - Referat Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z planowanym przekazaniem zadań przewozowych (organizacja publicznego transportu zbiorowego) przez Gminę Bielawa do Związku Powiatowo-Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" od dnia 1 stycznia 2024 r. wprowadzone będą zmiany, z którymi można się zapoznać na stronie ZKM Bielawa.

2023-12-18

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku

grafika-Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 18.12.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 162/18 położonej w Jodłowniku.

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Jodłowniku
2023-12-15

Wigilia w Pałacu w Kiełczynie

grafika-Wigilia w Pałacu w Kiełczynie

W kiełczyńskim pałacu, 13 grudnia spotkali się uczestnicy i przedstawiciele środowisk senioralnych naszej gminy.

Wigilia w Pałacu w Kiełczynie
2023-12-14

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Piławie Dolnej

grafika-Sprzedaż działki budowlanej położonej w Piławie Dolnej

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 14.12.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 2469/9, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Sprzedaż działki budowlanej położonej w Piławie Dolnej
2023-12-13

Mikołaj w Kiełczynie

grafika-Mikołaj w Kiełczynie

W niedzielne popołudnie 3 grudnia pod pałac w Kiełczynie zajechał wyjątkowy i długo wyczekiwany gość. Najmłodsi mieszkańcy Kiełczyna nareszcie mogli spotkać się z Mikołajem!

Mikołaj w Kiełczynie
2023-12-12

"Kosmiczna" energia gminy Dzierżoniów

grafika-"Kosmiczna" energia gminy Dzierżoniów

Członkowie organizacji i instytucji wchodzących w skład Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów spotkali się 8 grudnia w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku, aby podsumować kolejny rok pracy.

"Kosmiczna" energia gminy Dzierżoniów
2023-12-12

MRGD w Górach Sowich

grafika-MRGD w Górach Sowich

W piątek 1 grudnia grupa radnych Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów udała się na dwudniową wycieczkę w Góry Sowie. Celem wędrówki było podsumowanie dwuletniej kadencji, rozmowa o przeprowadzonych działaniach, nabytych doświadczeniach i umiejętnościach, przedstawienie propozycji działań i aktywności Rady w przyszłości.

MRGD w Górach Sowich
2023-12-12

Konkurs w Ostroszowicach

grafika-Konkurs w Ostroszowicach

12 grudnia w sali wiejskiej w Ostroszowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo-Artystycznego "Poznaj Góry Sowie" pod honorowym patronatem I Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Kresy.

Konkurs w Ostroszowicach
2023-12-11

60 - lecie LKS "Błękitni" Owiesno

grafika-60 - lecie LKS "Błękitni" Owiesno

W sobotę 9 grudnia 2023 r. w sali wiejskiej w Owieśnie odbyły się uroczystości związane z pięknym jubileuszem 60-lecia działalności Ludowego Klubu Sportowego "Błękitni" Owiesno.

60 - lecie LKS "Błękitni" Owiesno
2023-12-11

Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 11.12.2023r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 806/2 położonej w Dobrocinie.

Działka budowlana na sprzedaż w Dobrocinie
2023-12-08

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

grafika-Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2023-12-07

Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów

grafika-Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów, jako jedyna w Powiecie Dzierżoniowskim, otrzyma 1.852.600 zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Tak dobrą dla naszego samorządu informację przekazał Prezes Rady Ministrów, który ogłosił wyniki konkursu w ramach IX edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Rozświetlamy Polskę".

Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów
2023-12-07

Informacja o zmianie wysokości opłaty bankowej

Informacja o zmianie wysokości opłaty bankowej

Informujemy, że od każdej wpłaty gotówkowej, bez względu na jej wysokość, dokonywanej przez mieszkańców gminy i inne osoby zobowiązane na konta gminy Dzierżoniów i jej jednostek podległych (z wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej), Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie pobiera opłatę w wysokości 5,00 zł.

2023-12-06

Danie wspólnych chwil

grafika-Danie wspólnych chwil

Czwartego grudnia 2023 r. odbyło się trzecie z kolei spotkanie seniorów zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszynie wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wzgórza Kiełczyńskie". Celem wydarzenia była integracja lokalnej społeczności oraz zapoznanie z twórczością dwóch poetek mieszkających we Włókach.

Danie wspólnych chwil
2023-12-05

Uczniowie naszych szkół w Sejmie RP

grafika-Uczniowie naszych szkół w Sejmie RP

Na zaproszenie Marka Chmielewskiego - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych z Mościska, Ostroszowic, Tuszyna i Piławy Dolnej, wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

Uczniowie naszych szkół w Sejmie RP
2023-12-04

NGO - TO JEST TO!

grafika-NGO - TO JEST TO!

W piątek 1 grudnia 2023 r. w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodku Kultury odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych "NGO to jest to". Wydarzenie przyciągnęło do DOK-u wszystkich włodarzy gmin Powiatu Dzierżoniowskiego oraz liczne grono aktywnych mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych.

NGO - TO JEST TO!
2023-12-01

Listopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Listopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów - to główne tematy LXVIII sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 30 listopada.

Listopadowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2023-12-01

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego<br />

O ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice (etap II)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego<br />
2023-12-01

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O wydaniu decyzji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych powiecie dzierżoniowskim, gmina wiejska Dzierżoniów, obręb 0005 Mościsko: dz. nr 262 AM2, w celu wykonania badań geologicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego