AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-28

Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"

grafika-Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"

26 września 2023 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Kuchnia Błotna".

Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"