AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-11

Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami

grafika-Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami

1 września 2023 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój zasobów Cyfrowego Archiwum Gminy Dzierżoniów".

Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami
2023-09-11

Kondolencje

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Hanus, propagatorki i pasjonatki kultury i folkloru, wieloletniej członkini i kierowniczki Zespołu Ludowego "Macieje".

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia i wsparcia składają

Wójt Gminy Dzierżoniów
i Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów