AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-28

Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"

grafika-Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"

26 września 2023 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Kuchnia Błotna".

Oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku"
2023-09-26

Granty PPGR - obowiązek złożenia oświadczenia

grafika-Granty PPGR - obowiązek złożenia oświadczenia

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu, zgodnie z założeniami, otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"

Granty PPGR - obowiązek złożenia oświadczenia
2023-09-26

Młodzi samorządowcy w Poznaniu

grafika-Młodzi samorządowcy w Poznaniu

W piątek 15 września grupa radnych Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów udała się na wycieczkę integracyjną do Poznania. Celem wyjazdu było podsumowanie blisko dwuletniej kadencji, porozmawianie o działaniach, które udało się przeprowadzić, a które nie, przedstawienie propozycji działań i aktywności Rady w przyszłości, zwiedzenie Poznania i jego atrakcji.

Młodzi samorządowcy w Poznaniu
2023-09-26

Spotkania Artystyczne Seniorów

grafika-Spotkania Artystyczne Seniorów

Od piątku 22 września do niedzieli 24 września Międzyzdroje zamieniły się w najbardziej rozśpiewane miasto w Polsce. Polskie zespoły śpiewacze i folkowe pojawiły się na organizowanych już niemal od dwóch dekad Spotkaniach Artystycznych Seniorów.

Spotkania Artystyczne Seniorów
2023-09-26

Brak wody w Mościsku

grafika-Brak wody w Mościsku

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.09.2023 r., wystąpiła awaria wodociągowa na ul. Wierzbowej w Mościsku.

Brak wody w Mościsku
2023-09-26

Działki budowlane na sprzedaż w Jodłowniku

grafika-Działki budowlane na sprzedaż w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 26.09.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 162/11, 162/18, 162/19, położonych w Jodłowniku.

Działki budowlane na sprzedaż w Jodłowniku
2023-09-25

Ogłoszenie o wynikach naboru do Rady ZIT POF

grafika-Ogłoszenie o wynikach naboru do Rady ZIT POF

W nawiązaniu do opublikowanego 3 lipca 2023 r. ogłoszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady ZIT POF. 6 września uchwałą Lidera ZIT POF powołano Radę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Ogłoszenie o wynikach naboru do Rady ZIT POF
2023-09-25

Złoty jubileusz naszych mieszkańców

grafika-Złoty jubileusz naszych mieszkańców

Dwadzieścia dwie pary z gminy Dzierżoniów świętowało w tym roku swoje złote gody. Uroczystość jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego odbyła się w piątek 22 września w Pałacu w Kiełczynie, w której wzięło udział czternaście par.

Złoty jubileusz naszych mieszkańców
2023-09-22

Mobilna Pracownia Komputerowa w Piławie Dolnej

grafika-Mobilna Pracownia Komputerowa w Piławie Dolnej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu "Pracownia Kompetencji Cyfrowych" zorganizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Mobilna Pracownia Komputerowa w Piławie Dolnej
2023-09-21

Sprzedaż działki w Piławie Dolnej

grafika-Sprzedaż działki w Piławie Dolnej

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 21.09.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 2469/9, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Sprzedaż działki w Piławie Dolnej
2023-09-20

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Dobrocinie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Dobrocinie

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa DOBROCIN, że 26 września 2023 r. o godzinie 18:00 w CENTRUM KULTURALNO-SPORTOWO-OŚWIATOWYM, ul. Kościuszki 14a, Dobrocin odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Dobrocinie
2023-09-20

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jodłowniku

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jodłowniku

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa JODŁOWNIK, że 26 września 2023 r. o godzinie 18:30 w Domku Myśliwski, Jodłownik 40 odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jodłowniku
2023-09-19

Sprzedaż działki w Ostroszowicach

grafika-Sprzedaż działki w Ostroszowicach

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 19.09.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 821/2 położonej w Ostroszowicach.

Sprzedaż działki w Ostroszowicach
2023-09-19

Dobrocin z tytułem SUPERSOŁECTWA

grafika-Dobrocin z tytułem SUPERSOŁECTWA

Za nami wydarzenie współorganizowane wspólnie z Dolnośląską Izbą Rolniczą pn. "Polskie Zboża nie tylko na talerzu", któremu towarzyszyły również "Zmagania Sołectw" oraz "Festiwal Słoików".

Dobrocin z tytułem SUPERSOŁECTWA
2023-09-18

Gminne obchody rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

grafika-Gminne obchody rocznicy sowieckiej agresji na Polskę

Przedstawiciele władz oraz delegacje i poczty sztandarowe: Gminy Dzierżoniów i gminnych szkół uczestniczyli 15 września, w uroczystościach upamiętniających 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Obchody odbyły się pod pomnikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej.

Gminne obchody rocznicy sowieckiej agresji na Polskę
2023-09-18

Rusza druga edycja programu Most the Music!

grafika-Rusza druga edycja programu Most the Music!

Z radością informujemy, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie będą kontynuowali zajęcia muzyczne w ramach programu Most the Music. 31 sierpnia 2023 r. Gmina Dzierżoniów podpisała z Fundacją Most the Most zs. w Warszawie umowę na prowadzenie i organizację chóru, która gwarantuje finansowanie tego wartościowego programu.

Rusza druga edycja programu Most the Music!
2023-09-18

Obwieszczenie o terminach polowań

grafika-Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o terminach polowań na terenie obwodów łowieckich nr: 316 i 321 w sezonie 2023/2024, organizowanych przez Koło Łowickie SOKÓŁ w Dzierżoniowie.

Obwieszczenie o terminach polowań
2023-09-18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ostroszowicach

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ostroszowicach

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 18.09.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ostroszowicach
2023-09-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Mościsku

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Mościsku

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa MOŚCISKO, że 22 września 2023 r. o godzinie 18:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, ul. Kolejowa 12B, Mościsko odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Mościsku
2023-09-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa UCIECHÓW, że 22 września 2023 r. godzina 18:00 w SALI KOMINKOWEJ, ul. PIASTOWSKA 38A W UCIECHOWIE odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie
2023-09-14

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Roztoczniku

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Roztoczniku

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa ROZTOCZNIK, że 20 września 2023 r. o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym, Roztocznik 41A odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Roztoczniku
2023-09-14

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców sołectwa PIŁAWA DOLNA, że 21 września 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Wiejskiej ul. Główna 28, Piława Dolna odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Piławie Dolnej
2023-09-14

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa OSTROSZOWICE, że 21 września 2023 r. godzina 17:00 W SALI WIEJSKIEJ, ul. BIELAWSKA 55 w OSTROSZOWICACH, odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach
2023-09-13

Rodzinny Turniej Minigolfa

grafika-Rodzinny Turniej Minigolfa

Za nami rodzinny turniej minigolfa, który odbył się 10 września na polu golfowym przy budynku Biblioteki w Uciechowie. Turniej zgromadził 15 dwuosobowych drużyn, które rywalizowały ze sobą w emocjonujących rozgrywkach.

Rodzinny Turniej Minigolfa
2023-09-13

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Nowiźnie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Nowiźnie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa NOWIZNA, że 19 września 2023r. o godzinie 17.00 w Sali Wiejskiej, ul. Długa 12, Nowizna odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Nowiźnie
2023-09-13

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Tuszynie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Tuszynie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa TUSZYN, że 19 września 2023r. godzina 19.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, TUSZYN 42A, odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Tuszynie
2023-09-13

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa Włóki informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że w dniu 19 września 2023r. o godzinie 18.30 w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach
2023-09-12

Festiwal Słoików i inne atrakcje - już w sobotę!

grafika-Festiwal Słoików i inne atrakcje - już w sobotę!

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Już w sobotę 16 września od godz. 15-tej w Mościsku, na terenie boiska sportowego za budynkiem Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów odbędzie się kolejny Festiwal Słoików.

Festiwal Słoików i inne atrakcje - już w sobotę!
2023-09-11

Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami

grafika-Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami

1 września 2023 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój zasobów Cyfrowego Archiwum Gminy Dzierżoniów".

Oferta złożona przez Forum Dialogu Między Kulturami
2023-09-11

Kondolencje

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Hanus, propagatorki i pasjonatki kultury i folkloru, wieloletniej członkini i kierowniczki Zespołu Ludowego "Macieje".

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia i wsparcia składają

Wójt Gminy Dzierżoniów
i Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów

2023-09-08

Dwa światy. Słowacki, Chopin mało znany

grafika-Dwa światy. Słowacki, Chopin mało znany

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji "Otwórz Drzwi" zaprasza na kolejną, trzecią już artystyczną realizację wielkiego dzieła literackiego. W tym niecodziennym wydarzeniu z dziełem Juliusza Słowackiego zmierzą się studenci sztuki aktorskiej oraz aktorzy amatorzy z lokalnej społeczności, natomiast w warstwie muzycznej usłyszymy współczesne aranżacje utworów Fryderyka Chopina.

Dwa światy. Słowacki, Chopin mało znany
2023-09-08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Jodłowniku

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 08.09.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Jodłowniku
2023-09-08

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Książnicy

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Książnicy

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa KSIĄŻNICA, że 14 września 2023 r. godzina 19:00 w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, KSIĄŻNICA 5B, odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Książnicy
2023-09-08

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Myśliszowie

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Myśliszowie

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa MYŚLISZÓW, że 14 września 2023 r. godzina 18:00 W SALCE WIEJSKIEJ W MYŚLISZOWIE, odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Myśliszowie
2023-09-06

Rodzinny Turniej w Minigolfa!

grafika-Rodzinny Turniej w Minigolfa!

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Dzierżoniów do aktywnego spędzenia nadchodzącej niedzieli! Już 10 września od godziny 15:00, na polu golfowym przy bibliotece w Uciechowie, odbędzie się rodzinny turniej minigolfa. To wydarzenie to część naszego programu profilaktycznego "Nie daj się wciągnąć". Naszym celem jest pokazanie dzieciom oraz młodzieży, że istnieją alternatywne i zdrowe formy spędzania wolnego czasu.

Rodzinny Turniej w Minigolfa!
2023-09-01

Sierpniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Sierpniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Inwestycje prowadzone przez gminę - stan ich zaawansowania były głównym tematem kolejnej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 31 sierpnia.

Sierpniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2023-09-01

Zmiany w komunikacji publicznej

grafika-Zmiany w komunikacji publicznej

W komunikacji publicznej organizowanej na terenie powiatu dzierżoniowskiego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Bielawie od 4 września 2023 r. nastąpią znaczące zmiany rozkładu jazdy. Zmiany te dotyczą również komunikacji na terenie gminy Dzierżoniów.

Zmiany w komunikacji publicznej
2023-09-01

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach

grafika-OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa JĘDRZEJOWICE, że 8 września 2023 r. o godzinie 18:30 w Salce wiejskiej w Jędrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Jędrzejowicach