AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-18

Raport podsumowujący konsultacje

grafika-Raport podsumowujący konsultacje

Gmina Dzierżoniów zakończyła konsultacje zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piława Dolna.

Raport podsumowujący konsultacje