AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów