AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-06-14

Postanowienie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Postanowienie Wójta Gminy Dzierżoniów

w sprawie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna.

Postanowienie Wójta Gminy Dzierżoniów