AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-03-14

Zaktualizowana lista darów dla uchodźców z Ukrainy

grafika-Zaktualizowana lista darów dla uchodźców z Ukrainy

Na terenie gminy Dzierżoniów schronienie znalazło już ok. 100 uchodźców z Ukrainy. W najbliższych dniach prawdopodobnie konieczne będzie zapewnienie miejsc noclegowych kolejnym obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Zaktualizowana lista darów dla uchodźców z Ukrainy
2022-03-14

Dotacje na działalność sportową

grafika-Dotacje na działalność sportową

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Przedstawiciele organizacji, których zadania uzyskały dofinansowanie, proszeni są o wypełnienie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania.

Dotacje na działalność sportową
2022-03-14

Uroczysta narada sołtysów

grafika-Uroczysta narada sołtysów

Narada sołtysów z gminy Dzierżoniów miała w tym miesiącu uroczysty charakter ze względu na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Spotkanie było więc okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości.

Uroczysta narada sołtysów