AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-20

Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych

grafika-Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jak w praktyce realizować nowy obowiązek? Zapraszamy do zapoznania się z informacją portalu ngo.pl.

Ważne! Nowe obowiązki organizacji pozarządowych