AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-03

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 7 stycznia

Urząd Gminy Dzierżoniów nieczynny 7 stycznia

W piątek 7 stycznia Urząd Gminy Dzierżoniów będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów, 7 stycznia będzie dla pracowników urzędu dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia (Nowy Rok).

2022-01-03

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

grafika-Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna