AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-22

Zakończenie prac melioracyjnych

grafika-Zakończenie prac melioracyjnych

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Zakończenie prac melioracyjnych