AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-05-26

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz opracowanie materiałów promocyjnych. Zapraszamy na szkolenia

grafika-Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz opracowanie materiałów promocyjnych. Zapraszamy na szkolenia

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" zaprasza na bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, a także na opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie i inne).

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz opracowanie materiałów promocyjnych. Zapraszamy na szkolenia