AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-04-19

Wnioski o płatności bezpośrednie tylko przez internet

grafika-Wnioski o płatności bezpośrednie tylko przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników wnioski o płatności bezpośrednie w wersji papierowej. Nie ma także możliwości wnioskowania za pomocą oświadczeń o braku zmian.

Wnioski o płatności bezpośrednie tylko przez internet
2021-04-19

Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej

grafika-Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej

Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Grzegorz Macko 16 kwietnia przekazał Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu promesę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej. Wartość zadania pn. "Piława Dolna IV - droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW" to 1,5 mln zł.

Środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Owieśnie i Piławie Dolnej