AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-02

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów

grafika-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów

Od 1 do 9 lutego 2021 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Rachmistrzem może zostać osoba, który nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada co najmniej średnie wykształcenie i posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów