AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-25

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

grafika-Rekrutacja do gminnych przedszkoli

8 marca rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych. W marcu rozpocznie również działalność nowa, publiczna placówka przedszkolna zlokalizowana w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 (budynek byłego gimnazjum gminnego).

Rekrutacja do gminnych przedszkoli
2021-02-23

Nabór kandydatów do robót publicznych

grafika-Nabór kandydatów do robót publicznych

Gmina Dzierżoniów ogłasza nabór kandydatów do pracy w ramach robót publicznych. Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć podanie, w którym należy podać swoje dane osobowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nabór kandydatów do robót publicznych
2021-02-19

Nieruchomość w Książnicy przeznaczona do dzierżawy

grafika-Nieruchomość w Książnicy przeznaczona do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 19.02.2021 r. informacja o nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Książnica, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość w Książnicy przeznaczona do dzierżawy
2021-02-19

Nieruchomość w Mościsku przeznaczona do dzierżawy

grafika-Nieruchomość w Mościsku przeznaczona do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona od 19.02.2021 r. informacja o nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Mościsko, przeznaczonej do dzierżawy w formie przetargowej.

Nieruchomość w Mościsku przeznaczona do dzierżawy
2021-02-16

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

grafika-Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa

Spadek liczby przestępstw i wykroczeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa wizerunku policji to główne cele planu działań priorytetowych dzielnicowego gminy Dzierżoniów. Tym razem działania obejmą Piławę Dolną. Potrwają do końca lipca 2021 roku.

Dzielnicowy wdraża kolejny plan poprawy bezpieczeństwa
2021-02-12

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów. Szczegóły w zakładce Pożytek Publiczny - Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021. Wszystkim organizacjom, które w swoich ofertach zdecydują się wykazać pracę społeczną przypominamy, że w 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto.

2021-02-12

Ważna informacja w sprawie transportu na szczepienia

grafika-Ważna informacja w sprawie transportu na szczepienia

Trwa Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego zostały zmienione zalecenia dotyczące bezpłatnego transportu do punktów szczepień dla niepełnosprawnych i potrzebujących mieszkańców gminy.

Ważna informacja w sprawie transportu na szczepienia
2021-02-10

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

grafika-Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Fundacja Merkury z Wałbrzycha w 2021 r. po raz kolejny będzie prowadziła punkt doradczo-szkoleniowy dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Doradztwo dla organizacji pozarządowych
2021-02-09

Nabór na stanowisko: konsultant ds. obsługi Programu "Czyste Powietrze"

Nabór na stanowisko: konsultant ds. obsługi Programu "Czyste Powietrze"

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" ogłasza nabór na stanowisko Konsultanta ds. obsługi Programu "Czyste Powietrze". Szczegóły na stronie Stowarzyszenia.

2021-02-08

Wielkie serca mieszkańców gminy Dzierżoniów

grafika-Wielkie serca mieszkańców gminy Dzierżoniów

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Dzierżoniów przeszedł do historii. Tradycyjnie Gminny Sztab mieścił się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach. Licytacje orkiestrowych gadżetów oraz przepięknych ozdób świątecznych trwały już od grudnia.

Wielkie serca mieszkańców gminy Dzierżoniów
2021-02-08

Działki niezabudowane w Jodłowniku na sprzedaż

grafika-Działki niezabudowane w Jodłowniku na sprzedaż

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 180/3, 180/4 i 190 położonych w Jodłowniku, stanowiących własność gminy Dzierżoniów.

Działki niezabudowane w Jodłowniku na sprzedaż
2021-02-04

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

grafika-Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku
2021-02-04

Na sprzedaż działki w Uciechowie

grafika-Na sprzedaż działki w Uciechowie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów od 04.02.2021 r. do 25.02.2021 r. została wywieszona informacja o wykazie działek nr 142/1, 142/2, 142/4 położonych w obrębie Uciechów przeznaczonych do sprzedaży.

Na sprzedaż działki w Uciechowie
2021-02-02

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów

grafika-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów

Od 1 do 9 lutego 2021 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Rachmistrzem może zostać osoba, który nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada co najmniej średnie wykształcenie i posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - nabór na rachmistrzów
2021-02-01

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 01.02.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w obrębie Ostroszowice, Owiesno i Mościsko, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy