Strona główna

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-03-14

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

11 marca 2013r. w Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Na pierwszą Przewodniczącą Prezydium PSORW wybrano Annę Grygierek, Burmistrza Strumienia. Razem z nią w skład Prezydium weszli: Joachim Wojtala - Burmistrz Miasta Gogolin (woj. opolskie), Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino (woj. pomorskie), Marian Buras - Wójt Gminy Morawica (woj. świętokrzyskie) oraz Marek Chmielewski - Wójt Gminy Dzierżoniów.

Ponadto w poczet członków wspierających PSORW przyjęto Śląski Związek Gmin i Powiatów (który do końca 2013r. będzie pełnił rolę sekretariatu Sieci, w tym prowadził będzie jej stronę www) oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Wybrano również regionalnych koordynatorów Sieci, którzy będą odpowiedzialni m.in. za promowanie działań Sieci i poszerzanie jej składu o nowe gminy z terenu poszczególnych województw.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przestrzeń, w której poszczególne gminy będą mogły wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką. - Czasem szukamy daleko, a tak naprawdę dobre rozwiązania są blisko nas i trzeba z tego korzystać. Ta współpraca rodzi wiele możliwości. Gmina Strumień może do Sieci wiele wnieść, ale jeszcze więcej może się nauczyć od partnerów z całej Polski - mówiła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

- Taka wzajemna wymiana i współpraca sprawdza się w wymiarze międzynarodowym - podkreślał Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski i jednocześnie Wiceprezes ARGE (Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi) - Najważniejsza jest wymiana idei, bo dzięki niej dochodzi do postępu. Jedną z inicjatyw Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi będzie utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi. W ten sposób mają zostać wyróżnione i promowane wsie dysponujące szczególnym zasobem kulturalnym, architektonicznym lub społecznym.

Pomysł utworzenia Sieci zrodził się w październiku 2012 r. w Prószkowie (woj. opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna (złożona z gmin: Czarna Dąbrówka, Dzierżoniów, Gogolin, Gniewino, Popielów i Strumień), która podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w marcu w gminie Strumień. Podpisanie porozumienia o utworzeniu PSORW poprzedzone było sesją. Uczestnicy spotkania założycielskiego wspólnie z mieszkańcami gminy Strumień prezentowali ciekawe inicjatywy z terenu własnych gmin. Swoje wystąpienie miał także Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który podkreślił rolę, znaczenie i wysiłek mieszkańców gminy Dzierżoniów włożony w rozwój swoich miejscowości, gminy a nawet województwa.

We wtorek (12.03) wójtowie i burmistrzowie wzięli udział w konferencji pt. "Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi", która odbyła się w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej. Następnie odwiedzili miejscowość Drogomyśl, gdzie zapoznali się z miejscowymi inicjatywami oraz posumowali całe 2-dniowe spotkanie.

Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju WsiPowstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju WsiPowstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju WsiPowstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju WsiPowstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
powrót do poprzedniej strony