AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-12-02

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a

1 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "DĄB" Mościsko w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej poprzez montaż kontenera boiskowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Mościsku na ul. Kolejowej 12b".

Oferta złożona w trybie art. 19a