AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-10-12

Oferta złożona przez LKS "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona przez LKS "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a

7 października 2020 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Owiesno poprzez zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku sportowym".

Oferta złożona przez LKS "Błękitni" Owiesno w trybie art. 19a
2020-10-12

Październikowa narada sołtysów

grafika-Październikowa narada sołtysów

Sołtysi z gminy Dzierżoniów spotkali się 9 października w Jędrzejowicach na comiesięcznej naradzie. Jednym z głównych tematów posiedzenia była prezentacja zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego na terenie sołectwa Jędrzejowice. O przeprowadzonych przedsięwzięciach opowiedziała sołtys Jędrzejowic Czesława Gorgol.

Październikowa narada sołtysów