AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-10-06

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

grafika-Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 6.10.2020 r. została wywieszona informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (w formie przetargowej), położonej w obrębie Dobrocin.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
2020-10-06

Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników

grafika-Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dniem 31.07.2020 r. nakłada na wójta gminy obowiązek potwierdzania umów dzierżaw zawieranych przez rolników. Takie potwierdzenie udzielane jest na wniosek wydzierżawiającego lub dzierżawcy, a sprawy z tego zakresu wykonuje Referat Finansowo-Budżetowy w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników