AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-29

Oferta złożona w trybie art. 19a

grafika-Oferta złożona w trybie art. 19a

24 września 2020 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Ostroszowice w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej poprzez montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Ostroszowicach przy ul. Jodłownickiej".

Oferta złożona w trybie art. 19a