AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-07-01

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 1.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko i Ostroszowice.