AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-02

Nabór kandydatów do robót publicznych

Nabór kandydatów do robót publicznych

Gmina Dzierżoniów ogłasza nabór kandydatów do pracy w ramach robót publicznych. Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć podanie, w którym należy podać swoje dane osobowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podania należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w terminie do 20 marca 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/832-56-84 lub 74/832-56-86.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

2020-03-02

Sala w Książnicy uroczyście otwarta

grafika-Sala w Książnicy uroczyście otwarta

Mieszkańcy Książnicy dokonali w sobotę uroczystego otwarcia nowej sali wiejskiej. Wybudowany obiekt stanie się centrum integracji społecznej. W przyszłości będą tam organizowane imprezy, zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym, a także warsztaty edukacyjne. Powstanie tam również punkt biblioteczny.

Sala w Książnicy uroczyście otwarta