AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-23

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie - omówienie procedury udzielania ulgi w podatku rolnym z tytułu otrzymania w wyniku scalenia nowo otrzymanych gruntów.

2020-01-23

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

grafika-Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

Projekt, którego nasza gmina jest partnerem, został zakwalifikowany do realizacji uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli ubiegać się o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Uciechowie

Zebranie wiejskie w Uciechowie

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o 17:30 w Sali Kominkowej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie. Wśród głównych tematów zebrania będą uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019, wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy w Kołaczowie i wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Uciechów, na skutek złożonej rezygnacji.

2020-01-23

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych