AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-03

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

grafika-Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w całym kraju powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia podstawowej stawki opłat za gospodarowanie nimi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów, nakładana będzie na niego podwyższona stawka.

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.