AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-31

Styczniowa sesja Rady Gminy

grafika-Styczniowa sesja Rady Gminy

Głównym tematem styczniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. Radni dyskutowali też o efektach robót publicznych i prac interwencyjnych. Obrady odbyły się 30 stycznia.

Styczniowa sesja Rady Gminy
2020-01-30

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

grafika-Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

Gmina Dzierżoniów, poprzez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, będzie inwestorem zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie". Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie
2020-01-27

Koncert Kolęd w Mościsku

grafika-Koncert Kolęd w Mościsku

Rozśpiewana i uśmiechnięta była niedziela 26 stycznia w Mościsku. Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyna Kaczorowska przywitali zgromadzonych gości na tegorocznym Koncercie Kolęd.

Koncert Kolęd w Mościsku
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie - omówienie procedury udzielania ulgi w podatku rolnym z tytułu otrzymania w wyniku scalenia nowo otrzymanych gruntów.

2020-01-23

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

grafika-Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

Projekt, którego nasza gmina jest partnerem, został zakwalifikowany do realizacji uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli ubiegać się o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Uciechowie

Zebranie wiejskie w Uciechowie

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o 17:30 w Sali Kominkowej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie. Wśród głównych tematów zebrania będą uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019, wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy w Kołaczowie i wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Uciechów, na skutek złożonej rezygnacji.

2020-01-23

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
2020-01-22

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy<br />

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 22.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice.

2020-01-20

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 20.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Uciechów, Dobrocin, Roztocznik, Owiesno i Ostroszowice.

2020-01-17

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko, Książnica, Kiełczyn, Roztocznik, Włóki i Ostroszowice.

2020-01-17

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Książnica, Tuszyn, Mościsko i Nowizna.

2020-01-16

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa oraz terapeuty zajęciowego - do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Piławie Dolnej. Szczegóły na stronie OPS Gminy Dzierżoniów.

2020-01-15

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

grafika-Informacja w sprawie opłat adiacenckich

W ostatnim czasie na terenie gminy Dzierżoniów obserwujemy wzmożone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym i wynikającymi z tego podziałami nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pojawiają się również pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Informacja w sprawie opłat adiacenckich
2020-01-15

Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie

grafika-Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Dzierżoniów już za nami. Jak każdego roku, także i w 2020 daliśmy z siebie wszystko. 33 wolontariuszy z gminnych placówek oświatowych kwestowało w Mościsku, Nowiźnie, Włókach, Tuszynie, Kiełczynie, Książnicy, Uciechowie, Piławie Dolnej, Roztoczniku, Dobrocinie, Jodłowniku, Józefówku, Owieśnie i Ostroszowicach.

Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie
2020-01-13

Zebranie wiejskie w Dobrocinie

Zebranie wiejskie w Dobrocinie

We wtorek 14 stycznia 2020 r. o 18:00 w Centrum Kulturalno-Sportowo-Oświatowym w Dobrocinie (ul. Kościuszki 14a) odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobrocin na rok 2020.

2020-01-08

Świąteczne Impresje Biblioteczne

grafika-Świąteczne Impresje Biblioteczne

Święta Bożego Narodzenia niestety już za nami. Pomogły się do nich przygotować Świąteczne Impresje Biblioteczne, które jak co roku realizowano we wszystkich filiach. Różnorodność proponowanych zajęć sprawiła, że czytelnicy w każdym wieku mogli znaleźć coś dla siebie.

Świąteczne Impresje Biblioteczne
2020-01-03

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

grafika-Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w całym kraju powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia podstawowej stawki opłat za gospodarowanie nimi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów, nakładana będzie na niego podwyższona stawka.

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.
2020-01-02

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

grafika-Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Mieszkańcy potrzebujący pomocy prawnej od nowego roku mogą z niej skorzystać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 (pok. 220, I piętro). Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00.

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej