AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-11-13

W Marianówku powstanie stacja meteorologiczna

grafika-W Marianówku powstanie stacja meteorologiczna

W Marianówku jeszcze w tym roku powstanie automatyczna stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej. Porozumienie w sprawie sfinansowania kosztów zakupu i montażu stacji zawarły wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, Dolnośląska Izba Rolnicza i Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.

W Marianówku powstanie stacja meteorologiczna
2019-11-13

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego