AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-07-24

Informacja dla uczestników scalenia gruntów w Piławie Dolnej i Owieśnie

grafika-Informacja dla uczestników scalenia gruntów w Piławie Dolnej i Owieśnie

Starosta Dzierżoniowski zawiadamia, że od 29 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. oraz od 7 sierpnia 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. zostaną przeprowadzone czynności okazania uczestnikom scalenia gruntów na obszarze Piławy Dolnej oraz części Owiesna znaków granicznych działek wydzielonych w wyniku scalenia.

Informacja dla uczestników scalenia gruntów w Piławie Dolnej i Owieśnie
2019-07-24

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

grafika-Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

W tym roku modernizowana będzie kolejna sala wiejska na terenie naszej gminy - tym razem w Owieśnie. Dla poprawy warunków użytkowania sali przez społeczność lokalną oraz w celu zmniejszenia emisji CO2 wytwarzanego przez stare urządzenie grzewcze, w projekcie ujęto wykonanie kotłowni i wymianę starego pieca C.O. na piec nowej generacji. Wymieniona zostanie również cała instalacja centralnego ogrzewania.

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi