AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-06-07

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Kiełczyn oraz obręb Jędrzejowice

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów