AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-07

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019, zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty. W załączeniu zaproszenie i formularz zgłoszeniowy.