AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-13

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

grafika-Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

Na ul. Leśnej w Uciechowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o dł. 0,93 km wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i ścieku z korytek z kostki kamiennej. Z kolei na najbardziej problematycznym fragmencie ul. Kościelnej w Mościsku (ok. 300 m) wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz odwodnienie.

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku