AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-10

Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów

Podczas II sesji Rady Gminy Dzierżoniów radni wybrali członków komisji, w których będą pracować w obecnej kadencji. Obrady odbyły się 6 grudnia w Urzędzie Gminy.

Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów
2018-12-10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

grafika-Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34 poz. 186 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla niżej wymienionych obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu