AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-07

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

grafika-Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.