Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-01-05

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Dobrocin i Uciechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do wglądu w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 13 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów. Szczegółowe informacje w obwieszczeniach Wójta Gminy Dzierżoniów.

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów
2018-01-05

Zmiana w nieodpłatnej pomocy prawnej

grafika-Zmiana w nieodpłatnej pomocy prawnej

W powiecie dzierżoniowskim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia 2018 roku we wtorki będą one otwarte w godzinach 12:00 - 16:00. W pozostałe dni godziny pracy pozostają bez zmian.

Zmiana w nieodpłatnej pomocy prawnej