AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-31

Stypendia szkolne dla uczniów

grafika-Stypendia szkolne dla uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informuje, że w terminie do 15 września 2015r. można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia szkolne dla uczniów
2015-08-31

Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina

grafika-Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina

Inicjatywa lokalna jest jedną z form wspierania mieszkańców w realizacji oddolnych inicjatyw. Wprowadzona w życie w listopadzie 2013 Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów o inicjatywie lokalnej umożliwia korzystanie z tej formy dofinansowania.

Inicjatywa lokalna aktywnych mieszkańców Dobrocina
2015-08-28

Powakacyjna Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Powakacyjna Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

W czwartek 27 sierpnia w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tym razem radni zajęli się oceną efektywności wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych oraz stanem zaawansowania inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2015.

Powakacyjna Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2015-08-28

Uwaga kierowcy!

Uwaga kierowcy!

W związku z organizacją Dożynek Gminy Dzierżoniów w dniu 30 sierpnia 2015 r. w Roztoczniku i na drogach dojazdowych do miejscowości nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

2015-08-27

Charytatywne zawody wędkarskie w Piławie Dolnej

grafika-Charytatywne zawody wędkarskie w Piławie Dolnej

23 sierpnia na stawie w Piławie Dolnej odbyły się zawody wędkarskie spławikowe o puchar Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego. Dochód z imprezy - ponad 3000 zł - został przekazany na wsparcie chorego mieszkańca Piławy Dolnej - Jasia Kalbarczyka, podopiecznego fundacji "Zdążyć z pomocą".

Charytatywne zawody wędkarskie w Piławie Dolnej
2015-08-25

Kolejne sukcesy gminnych stowarzyszeń

grafika-Kolejne sukcesy gminnych stowarzyszeń

Stowarzyszenia działające na terenie gminy Dzierżoniów pozyskały kolejne środki finansowe na zadania wspierające rozwój lokalnej społeczności. Tym razem wsparcie z Województwa Dolnośląskiego otrzymają dwa stowarzyszenia z Mościska i jedno z Uciechowa.

Kolejne sukcesy gminnych stowarzyszeń
2015-08-25

Obwieszczenia

grafika-Obwieszczenia

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP OWIESNO i MPZP OSTROSZOWICE

Obwieszczenia
2015-08-24

Awans zawodowy nauczycieli z gminy Dzierżoniów

grafika-Awans zawodowy nauczycieli z gminy Dzierżoniów

W dniach 20 i 21 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Awans zawodowy nauczycieli z gminy Dzierżoniów
2015-08-21

Pomóż stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju!

grafika-Pomóż stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju!

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju w obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ślężanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pomóż stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju!
2015-08-19

Niedziela na sportowo w Roztoczniku

grafika-Niedziela na sportowo w Roztoczniku

Stowarzyszenie "Roztocznik - wspólna przyszłość" i Filia Biblioteki Publicznej w Roztoczniku zapraszają na festyn "Niedziela na sportowo", który odbędzie się 23 sierpnia 2015r. na boisku w Roztoczniku.

Niedziela na sportowo w Roztoczniku
2015-08-18

Rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej we Włókach

grafika-Rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej we Włókach

W roku ubiegłym w naborze do Narodowego Programu Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o budowę chodnika o łącznej długości ok. 2,5 km wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od sali wiejskiej we Włókach w kierunku Dzierżoniowa do granic zabudowy.

Rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej we Włókach
2015-08-18

V Zlot Rodzinny

grafika-V Zlot Rodzinny

LKS Dobrocin, Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku, Rada Sołecka Dobrocina, PZ LZS Dobrocin zapraszają na V Zlot Rodzinny mieszkańców Gminy Dzierżoniów, który odbędzie się 22.08.2015r na boisku sportowym w Dobrocinie.

V Zlot Rodzinny
2015-08-12

Kolejne środki dla szkół gminy Dzierżoniów

grafika-Kolejne środki dla szkół gminy Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała kolejne środki finansowe na zadania z zakresu oświaty. Ponad 4 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup książek do bibliotek szkolnych, natomiast za niemal 25 tys. zł zakupiony zostanie nowy sprzęt do szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Kolejne środki dla szkół gminy Dzierżoniów
2015-08-11

Mieszkańcy pracują - Książnica pięknieje

grafika-Mieszkańcy pracują - Książnica pięknieje

Zakończono roboty budowlane przy utwardzeniu placu na terenie "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną" w Książnicy. W prace aktywnie włączyli się również mieszkańcy miejscowości.

Mieszkańcy pracują - Książnica pięknieje
2015-08-07

Prace techniczne w systemie ePUAP i CEIDG

grafika-Prace techniczne w systemie ePUAP i CEIDG

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Gospodarki pracami mającymi na celu udostępnienie użytkownikom nowej, produkcyjnej wersji systemu ePUAP, od godz. 20:00 dnia 12.08.2015r. rozpocznie się przerwa w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP do logowania i podpisywania wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Prace techniczne w systemie ePUAP i CEIDG
2015-08-07

Kondolencje

Kondolencje

"Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje"

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP ppor. Ludwika Skokunia żołnierza Wojska Polskiego, kombatanta, uczestnika walk o wolność i niepodległość Polski, Kawalera medalu i tytułu honorowego "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" oraz wielu medali i odznaczeń wojskowych, długoletniego Prezesa Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Dzierżoniów, a przede wszystkim uczciwego i wartościowego Człowieka. Rodzinie Zmarłego szczere kondolencje i wyrazy współczucia składają

wójt, radni, sołtysi
pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych
Gminy Dzierżoniów

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Piławie Dolnej, w poniedziałek 10 sierpnia 2015r. w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej o godz. 15:00

2015-08-06

Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł

grafika-Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł

3 sierpnia ruszyła III edycja Konkursu "Spółdzielnia Pomysłów". Konkurs skierowany jest do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

Zmieniaj swoją okolicę i wygraj 10 000 zł
2015-08-06

Chwilowe zakłócenia w dostawie wody

Chwilowe zakłócenia w dostawie wody

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w związku z suszą hydrologiczną przystąpiliśmy do uruchomienia rezerwowych ujęć wody na terenie miasta Bielawy, Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów.

W związku z powyższym mogą nastąpić chwilowe zakłócenia w dostawie wody co może spowodować zabarwienie jej związkami żelaza.

źródło: WIK Sp. z o.o. Dzierżoniów

2015-08-05

Seniorze! Nie daj się oszukać!

grafika-Seniorze! Nie daj się oszukać!

Niestety pomimo wielu kampanii informacyjnych i działań prewencyjnych nadal zdarzają się oszustwa, w których pokrzywdzeni to głównie osoby starsze i samotne. Oszuści są coraz bardziej zuchwali i stosują coraz bardziej wyrafinowane metody.

Seniorze! Nie daj się oszukać!
2015-08-03

Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie

grafika-Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie zawiadamia, że w dniu 06.08.2015r. zostanie przywrócony ruch na odcinku ulicy Piłsudskiego pomiędzy ulicą Szarych Szeregów a ulicą Rzeźniczą oraz na odcinku od ulicy Rzeźniczej do sklepu PSB (nr 13).

Zmiana organizacji ruchu w Dzierżoniowie
2015-08-03

Piłkarskie emocje w Uciechowie

grafika-Piłkarskie emocje w Uciechowie

Już po raz ósmy w Centrum Kulturalno-Sportowym w Uciechowie drużyny z gminy Dzierżoniów walczyły o zwycięstwo w "Nocnym Turnieju Piłki Nożnej". W sobotę 1 sierpnia rywalizowało ze sobą pięć zespołów.

Piłkarskie emocje w Uciechowie