AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-09-21

Wybieram Wiedzę

grafika-Wybieram Wiedzę

Projekt skierowany do kobiet gminy Dzierżoniów w celu podniesienia poziomu wykształcenia, w tym zwiększenia wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości oraz umiejętności komputerowych i poruszania się w Internecie z wykorzystaniem ITC.

Wybieram Wiedzę
2012-09-20

Zbiórka zużytych opon samochodowych

grafika-Zbiórka zużytych  opon samochodowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 02.10.2012 r. na terenie gminy Dzierżoniów odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon samochodowych: osobowych, dostawczych i ciężarowych, tj. o wymiarach do 140 cm wysokości i 40 cm szerokości. Opony powinny być czyste bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne), bez felg i dętek.

Zbiórka zużytych  opon samochodowych
2012-09-19

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych !

grafika-Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !

Informujemy, że w dniach od 27 września do 4 października 2012r. na terenie Gminy Dzierżoniów zostanie przeprowadzona kolejna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !
2012-09-18

Przypominamy o jesiennej deratyzacji !

grafika-Przypominamy o jesiennej deratyzacji !

Wójt Gminy Dzierżoniów przypomina o obowiązku przeprowadzenia we wrześniu jesiennej deratyzacji. Powyższy obowiązek wynika z § 24 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów przyjętego uchwałą NR XL/372/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r.

Przypominamy o jesiennej deratyzacji !
2012-09-14

Kultywowanie tradycji Górali Czadeckich

grafika-Kultywowanie tradycji Górali Czadeckich

W ostatnich dniach sierpnia 2012r. Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "POJANA" z Piławy Dolnej gościł u siebie rodaków z Pojany Mikuli z Rumunii. Tworzą oni zespół polonijny "MAŁA POJANA", którego kierownikiem jest Agnieszka Polaczek.

Kultywowanie tradycji Górali Czadeckich
2012-09-12

73. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

grafika-73. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Gminny Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Wójt Gminy Dzierżoniów zapraszają mieszkańców gminy Dzierżoniów na Gminne Obchody 73. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, które odbędą się 17 września 2012r. o godzinie 9:30 w Roztoczniku.

73. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
2012-09-11

Budowa Centrum Biblioteczno - kulturalnego w Mościsku

grafika-Budowa Centrum Biblioteczno - kulturalnego w Mościsku

W dniu 05.09.2012r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu a Gminą Dzierżoniów zostało zawarte porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn: "Budowa Centrum Biblioteczno - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku".

Budowa Centrum Biblioteczno - kulturalnego w Mościsku
2012-09-10

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Dzierżoniów

grafika-Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Dzierżoniów

Informujemy, że w dniach 12-21 września 2012 roku na terenie Gminy Dzierżoniów odbywać się będą zebrania wiejskie, których tematem będzie między innymi uchwalenie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013.

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Dzierżoniów
2012-09-07

Zakup sprzętu dla sołectw

grafika-Zakup sprzętu dla sołectw

Gmina Dzierżoniów zakończyła kolejny projekt w ramach programu LEADER Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007- 2013.

Zakup sprzętu dla sołectw
2012-09-06

Rozkład jazdy autobusów

grafika-Rozkład jazdy autobusów

Informujemy mieszkańców Gminy Dzierżoniów o możliwości dojazdu autobusami gminnymi na Dożynki Dolnośląskie organizowane w Dzierżoniowie (stadion miejski) w dniu 09.09.2012r

Rozkład jazdy autobusów