AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-04-26

XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

W czwartek 26 kwietnia 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem wiodącym obrad była działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy oraz współpraca z tymi organizacjami.

XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2012-04-24

"Złoto" i "Brąz" w powiecie dla uczniów z Mościska

grafika-"Złoto" i "Brąz" w powiecie dla uczniów z Mościska

20 kwietnia 2012r. w Gimnazjum nr 1 w Bielawie odbył się Powiatowy Mityng Sprinterski O Puchar Starosty Dzierżoniowskiego. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: biegi na 60 m i bieg sztafetowy 6 x120m.

"Złoto" i "Brąz" w powiecie dla uczniów z Mościska
2012-04-24

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
z wizytą w gminie Dzierżoniów

grafika-LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich<br /> z wizytą w gminie Dzierżoniów

Lokalni liderzy z Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich" w dniu 20.04.2012r odwiedzili Mościsko i Ostroszowice w gminie Dzierżoniów. Wizyta miała na celu zaprezentowanie najlepszych projektów zrealizowanych przez społeczność lokalną oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich<br /> z wizytą w gminie Dzierżoniów
2012-04-20

O finansach w... bibliotece

grafika-O finansach w... bibliotece

W dniach 16-18 kwietnia 2012r. bibliotekarki Justyna Bartkowiak i Monika Adamska uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do realizacji projektu oferowanego przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

O finansach w... bibliotece
2012-04-20

Lokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim

grafika-Lokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim

Wzruszenie i duma to uczucia, które towarzyszyły reprezentacji gminy Dzierżoniów na uroczystych obchodach 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce, które odbyły się 19.04.2012r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Lokalni liderzy w Pałacu Prezydenckim
2012-04-19

Mamy Partnerstwo!

grafika-Mamy Partnerstwo!

Przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, lokalni liderzy oraz osoby zaangażowane w odnowę wsi w naszej gminie spotkali się 17 kwietnia 2012r. w Owieśnie aby podsumować działania podjęte w tym obszarze w roku 2011r.

Mamy Partnerstwo!
2012-04-19

Jedność w różnorodności

grafika-Jedność w różnorodności

Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piławie Dolnej odbył się XII Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem "Jedność w różnorodności". W konkursie uczestniczyli uczniowie czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Dzierżoniów: Mościska, Ostroszowic, Tuszyna i Piławy Dolnej.

Jedność w różnorodności
2012-04-18

"Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju"

grafika-"Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju"

19 kwietnia 2012r. w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Forum Debaty Publicznej "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju". Okazją ku temu jest 15 - lecie odnowy wsi w Polsce. Do debaty zostali zaproszenie liderzy odnowy wsi z terenu całego kraju.

"Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju"
2012-04-16

Statystyczne badania rolnicze

grafika-Statystyczne badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu badań realizowanych przez pracowników urzędów statystycznych - ankieterów w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Statystyczne badania rolnicze
2012-04-16

Absolutorium dla Zarządu STGGS

grafika-Absolutorium dla Zarządu STGGS

Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej, w malowniczo położonej Srebrnej Górze, gościło w tym roku delegatów Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

Absolutorium dla Zarządu STGGS
2012-04-16

Piława Dolna na podium

grafika-Piława Dolna na podium

11 kwietnia 2012r w hali OSiR w Świdnicy odbył się finał strefy wałbrzyskiej w mini piłce siatkowej "2-ki" chłopców klasy IV z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdnicy.

Piława Dolna na podium
2012-04-11

Język migowy w urzędzie

grafika-Język migowy w urzędzie

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy znającego język migowy, wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza.

Język migowy w urzędzie
2012-04-11

Porządki w Gminie Dzierżoniów

grafika-Porządki w Gminie Dzierżoniów

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się porządki na terenie Gminy Dzierżoniów. Sprzątanie rozpoczęło się od zbierania zalegających śmieci szczególnie w przydrożnych rowach, usuwania piasku z chodników i ulic.

Porządki w Gminie Dzierżoniów
2012-04-05

Siła tradycji w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie!

grafika-Siła tradycji w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie!

Dnia 30. marca 2012r. uczennice Gimnazjum Gminnego im. księdza Jana Melca w Dzierżoniowie brały udział w Powiatowym Konkursie "Festiwal pięknie nakrytych stołów - aranżacja stołu wielkanocnego".

Siła tradycji w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie!
2012-04-05

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Dzierżoniów

grafika-Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Dzierżoniów

Zakończyła się kampania sprawozdawcza za 2011 rok w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dzierżoniów. W pięciu terenowych jednostkach działa ponad 140 ochotników. Zgodnie ze statutem, każda jednostka OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku walne zebranie sprawozdawcze. Podczas tych zebrań strażacy dokonują podsumowania i oceny wyników swojej pracy.

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Dzierżoniów
2012-04-05

Bezpieczna Wielkanoc

grafika-Bezpieczna Wielkanoc

Wyjeżdżasz na święta? Pomyśl o bezpieczeństwie swojego domu. Policja przypomina o konieczności zabezpieczenia mienia pozostawionego bez opieki podczas wypoczynku w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niepożądanym.

Bezpieczna Wielkanoc
2012-04-05

Komunikat dla mieszkańców Uciechowa

grafika-Komunikat dla mieszkańców Uciechowa

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w godzinach popołudniowych dnia 4.04.2012 wystąpiła awaria zasuwy w rejonie ulicy Lipowej zamontowanej na sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Uciechów. Awaria została usunięta.

Komunikat dla mieszkańców Uciechowa
2012-04-05

Zawiadomienie

grafika-Zawiadomienie

O terminie indywidualnego zaznajomienia uczestników scalenia z wartością szacunkową gruntów oraz zbierania wniosków do kwestionariusza życzeń we wsi Dobrocin, Roztocznik (działki 347, 351), gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski.

Zawiadomienie
2012-04-04

"Dobre Prawo - Dobre Rządzenie"

grafika-"Dobre Prawo - Dobre Rządzenie"

W dniu 02.04.2012r we Wrocławiu, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski wraz z Sekretarzem Gminy Ryszardem Brzeskim uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt "Dobre Prawo - Dobre Rządzenie".

"Dobre Prawo - Dobre Rządzenie"
2012-04-04

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

grafika-Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dzierżoniów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy na 2012 rok.

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej
2012-04-04

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składam wszystkim mieszkańcom Gminy Dzierżoniów najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia oraz radości. Niech te święta wypełnione spotkaniami w gronie najbliższych i zielenią budzącej się wiosny tchną w nas optymizm i wiarę na lepsze jutro.

Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów

2012-04-03

XXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-XXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

W czwartek 29 marca 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XXI Sesja rady Gminy. Tym razem głównym przedmiotem obrad było rolnictwo i ochrona środowiska w gminie.

XXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2012-04-03

Ważny etap w procesie scalania gruntów w Dobrocinie

grafika-Ważny etap w procesie scalania gruntów w Dobrocinie

W dniu 30 marca 2012r. w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Oświatowym w Dobrocinie odbyło się zebranie uczestników scalenia. Na zebraniu została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem we wsi Dobrocin i Roztocznik (dz. nr 347 i 351). Uchwałę przyjęto wymaganą większością głosów.

Ważny etap w procesie scalania gruntów w Dobrocinie
2012-04-03

Konkurs dla organizacji pozarządowych

grafika-Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt gminy Dzierżoniów ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Zwalczania narkomanii. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia br.

Konkurs dla organizacji pozarządowych