AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-28

VI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-VI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

24 lutego br. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, radni oraz zaproszeni goście zapoznani zostali z sytuacją lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dzierżoniów.

VI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2011-02-24

Informacja - Spis Powszechny

grafika-Informacja - Spis Powszechny

Informuje się, że na terenie gminy Dzierżoniów Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony będzie przez 4 rachmistrzów spisowych, którzy posiadać będą specjalne identyfikatory i legitymacje wydane przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Informacja - Spis Powszechny
2011-02-23

Wybory sołtysa w Dobrocinie

grafika-Wybory sołtysa w Dobrocinie

We wtorek, 22 lutego 2011 r. w Przedszkolu Gminnym przy ul. Kościuszki 22 w Dobrocinie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa Dobrocin wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

Wybory sołtysa w Dobrocinie
2011-02-23

Ferie na Orliku

grafika-Ferie na Orliku

W dniach od 16 do 18 lutego br. z inicjatywy animatorów piławskiego Orlika pp. Sławomira Nowaka i Tomasza Nowackiego, rozegrany został cykl turniejów piłki nożnej organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu pod nazwą "Ferie na Orlikach".

Ferie na Orliku
2011-02-22

"Zielony Wizjoner" w Gimnazjum Gminnym

grafika-"Zielony Wizjoner" w Gimnazjum Gminnym

Uczymy młodzież, zazwyczaj teoretycznie, szacunku dla przyrody, najbliższego środowiska, niedużo mogąc pokazać praktycznie. Sprzątamy świat - wokół szkoły, w terenie. Niewiele jest możliwości innego sposobu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. Jednak, aby wyrośli z nich aktywni i związani ze swoim miejscem zamieszkania dorośli, należy nauczyć czegoś więcej.

"Zielony Wizjoner" w Gimnazjum Gminnym
2011-02-18

Uwaga ROLNICY !

grafika-Uwaga ROLNICY !

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 3.04.2011r. wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby - czyli płatnik podatku rolnego.

Uwaga ROLNICY !
2011-02-14

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczące "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki (Odcinki I i III).

Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
2011-02-11

Mistrzowie zimowej ortografii

grafika-Mistrzowie zimowej ortografii

Dnia 09.02.2011 r. w Szkole podstawowej im. M. Kopernika w Ostroszowicach odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu ortograficznego "Z ortografią za pan brat". Celem konkursu było zainteresowanie uczniów ortografią, porównanie umiejętności ortograficznych uczniów, mobilizacja do zgłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie polskiej ortografii.

Mistrzowie zimowej ortografii
2011-02-11

Dzierżoniów Gmina Propartnerska

grafika-Dzierżoniów Gmina  Propartnerska

Firma Nowa Edukacja s. c. z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi działania mające na celu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy mieszkańców gminy Dzierżoniów na rzecz integracji i aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

Dzierżoniów Gmina  Propartnerska
2011-02-09

"Podjęliście się wielkiego zadania"

grafika-"Podjęliście się wielkiego zadania"

(...)Podjęliście się wielkiego zadania, pomagacie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie...(...)

Przytoczona myśl papieża Jana Pawła II patrona Szkoły Podstawowej w Tuszynie, towarzyszyła spotkaniu emerytowanych pracowników placówek oświatowych z terenu gminy Dzierżoniów, którzy we wtorek, 8 lutego br. licznie przybyli na corocznie organizowane spotkanie.

"Podjęliście się wielkiego zadania"
2011-02-08

Turnieje piłkarskie na "Orliku'

grafika-Turnieje piłkarskie na "Orliku'

W czasie ferii zimowych na "Orliku" w Piławie Dolnej odbędzie się cykl turniejów piłkarskich organizowanych przez animatorów sportu pp. Sławomira Nowaka i Tomasza Nowackiego przy współpracy Gminy Dzierżoniów oraz Szkolnego Związku Sportowego.

Turnieje piłkarskie na "Orliku'
2011-02-02

Razem w "Odnowie Wsi Dolnośląskiej"

grafika-Razem w "Odnowie Wsi Dolnośląskiej"

Regionalny Program "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" jest instrumentem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Program ten, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków budżetu województwa, przyniósł już wiele wymiernych efektów. Gmina Dzierżoniów oraz stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju swoich miejscowości w pełni wykorzystują możliwości jakie daje program.

Razem w "Odnowie Wsi Dolnośląskiej"
2011-02-02

"Pegazik" w Mościsku

grafika-"Pegazik" w Mościsku

Skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy, która trysnęła, gdy Perseusz odciął jej głowę... - początki Pegaza

W miniony piątek 28.01.20100r. Biblioteka Gminna w Mościsku gościła miłośników konkursu "Pegazik". Był to etap gminny XV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego klas starszych szkół podstawowych oraz gimnazjum Szkół Gminy Dzierżoniów.

"Pegazik" w Mościsku
2011-02-02

"Nauki ścisłe - moja pasja"

grafika-"Nauki ścisłe - moja pasja"

W dniach 4 i 5 stycznia 2011 roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie wraz z nauczycielkami Moniką Adamską i Elżbietą Sakowicz uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Wyjazd odbywał się pod hasłem "Nauki ścisłe - moja pasja".

"Nauki ścisłe - moja pasja"
2011-02-02

Kwietniowe wybory do Izb Rolniczych

grafika-Kwietniowe wybory do Izb Rolniczych

W niedzielę 3 kwietnia b.r. zgodnie z uchwałą nr9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych odbędą się wybory do izb rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Kwietniowe wybory do Izb Rolniczych
2011-02-01

Scalenia gruntów we wsi Dobrocin

grafika-Scalenia gruntów we wsi Dobrocin

W dniu 27 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się spotkanie właścicieli gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Dobrocin z przedstawicielami Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w sprawie omówienia założeń do projektu scalenia gruntów wsi Dobrocin.

Scalenia gruntów we wsi Dobrocin
2011-02-01

Nieruchomości do sprzedaży w Jodłowniku

grafika-Nieruchomości do sprzedaży w Jodłowniku

Rewelacyjna oferta kilkanaście wydzielonych geodezyjnie działek (907/1, 907/3, 907/5, 907/7, 907/8, 907/9, 907/10) o powierzchniach od 1300 do 1400 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową położone w malowniczej miejscowości w odległości 2 km od miasta Bielawa.

Nieruchomości do sprzedaży w Jodłowniku