AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-31

Obwieszczenie

grafika-Obwieszczenie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w celu oceny aktualności stadium i planów miejscowych Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania.

Obwieszczenie
2011-01-27

Obowiązek wprowadzenia raportów za 2010 rok

grafika-Obowiązek wprowadzenia raportów za 2010 rok

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 10710) podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzenia raportu za 2010 r. dot. wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza oraz wprowadzenia go do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych w terminie do 28 lutego 2011 r.

Obowiązek wprowadzenia raportów za 2010 rok
2011-01-26

Opłaty za korzystanie z tablic ogłoszeniowych

grafika-Opłaty za korzystanie z tablic ogłoszeniowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów Nr XXXVII/339/09 z dnia 28.05.2009r. oraz zarządzeniem nr 387/76/09 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23.07.2009r. Umieszczanie informacji na tablicach oraz słupach ogłoszeniowych jest odpłatne oraz wymaga zgody Sołtysa Wsi.

Opłaty za korzystanie z tablic ogłoszeniowych
2011-01-26

Nieruchomość na sprzedaż

grafika-Nieruchomość na sprzedaż

Gmina Dzierżoniów posiada do sprzedaży budynek z parkingiem położony w Dzierżoniowie przy ulicy Szkolnej 14, w którym mieściła się dawna siedziba Urzędu Gminy. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 marca 2011r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Nieruchomość na sprzedaż
2011-01-25

Noworoczny Turniej Samorządów w Piławie Dolnej

grafika-Noworoczny Turniej Samorządów w Piławie Dolnej

W minioną sobotę, 22 stycznia w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Piławie Dolnej, po raz kolejny odbył się "Noworoczny turniej halowej piłki nożnej samorządowców" współorganizowany przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego, Starostę Dzierżoniowskiego i Wójta Gminy Dzierżoniów.

Noworoczny Turniej Samorządów w Piławie Dolnej
2011-01-25

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II-półrocze 2010 r.

grafika-Opłaty za korzystanie ze środowiska za II-półrocze 2010 r.

Urząd Gminy Dzierżoniów przypomina o obowiązku wynikającym z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zgodnie z którym podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II-półrocze 2010 r.
2011-01-24

Lekcje biblioteczne

grafika-Lekcje biblioteczne

W ramach współpracy z Biblioteką Gminną, uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych. Miały one na celu rozwój zainteresowania czytelnictwem oraz poszerzenie wiedzy o pracy biblioteki. Zajęcia prowadziła P. Justyna Bartkowiak.

Lekcje biblioteczne
2011-01-24

Spotkanie opłatkowe w Piławie Dolnej

grafika-Spotkanie opłatkowe w Piławie Dolnej

9 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów. Tradycyjnie już, zgromadzeni w sali wiejskiej goście rozpoczęli wieczór od wspólnej modlitwy. Po smacznym obiedzie przygotowanym dla blisko 90 osób, rozległy się dźwięki muzyki i popłynęły strofy najpiękniejszych polskich kolęd.

Spotkanie opłatkowe w Piławie Dolnej
2011-01-21

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok

grafika-Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok

Na terenie gminy Dzierżoniów workowy system selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" prowadzony jest w zabudowie jednorodzinnej. System polega na zbieraniu odpadów komunalnych na każdej posesji do kolorowych worków.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok
2011-01-20

Baju... baju... niedaleko Sowiej Góry

grafika-Baju... baju... niedaleko Sowiej Góry

Kolejna, bo już trzecia edycja Konkursu "Sowiogórski Bajarz" - na etapie gminnym rozstrzygnięta... Dnia 14 stycznia 2011 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki w Mościsku zaprezentowali swoje krasomówcze umiejętności uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum - Gminy Dzierżoniów.

Baju... baju... niedaleko Sowiej Góry
2011-01-20

II Noworoczny Turniej "Trójek koszykarskich"

grafika-II Noworoczny Turniej "Trójek koszykarskich"

W drugą środę stycznia 2010 r. o godz.14.00. w ZSzP w Mościsku odbył się II Noworoczny Turniej "Trójek koszykarskich". Celem organizacji zawodów była popularyzacja mini koszykówki oraz rozwijanie umiejętności zespołowych.

II Noworoczny Turniej "Trójek koszykarskich"
2011-01-20

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W miniony piątek przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy, brali udział w szkoleniu z zakresu sporządzania wniosków ofertowych w ramach realizowanego programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi i ogłoszeniem przez Wójta Gminy Dzierżoniów otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
2011-01-20

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych położonych na terenie miejscowości DOBROCIN,...

Ogłoszenie
2011-01-18

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie
2011-01-17

Podsumowanie narady sołtysów

grafika-Podsumowanie narady sołtysów

Zebrani licznie na pierwszej w tym roku naradzie sołtysi, zostali zapoznani z harmonogramem zebrań wiejskich w sprawie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, oraz wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Podsumowanie narady sołtysów
2011-01-17

Dzierżoniów Gminą Partnerską

grafika-Dzierżoniów Gminą Partnerską

1 grudnia 2010r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Dzierżoniów Gminą Propartnerską" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzierżoniów Gminą Partnerską
2011-01-17

Jasełka w Dobrocinie

grafika-Jasełka w Dobrocinie

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas związany z tradycjami, zwyczajami, obrzędami religijnymi i ludowymi, które kultywowane są w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Dobrocinie. Jednym ze zwyczajów są Jasełka, które w tym roku przedszkolaki przedstawiły 6 stycznia 2011 roku w tutejszym Kościele p.w. św. Piotra i Pawła.

Jasełka w Dobrocinie
2011-01-17

II Gwiazdkowy Turniej Tenisa Stołowego Mościsko 2010

grafika-II Gwiazdkowy Turniej  Tenisa Stołowego Mościsko 2010

Dnia 21 grudnia 2010 r. w ZSzP w Mościsku odbył się II GWIAZDKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. Celem organizacji zawodów była integracja uczniów KLAS IV-VI, popularyzacja tenisa stołowego oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowanie się na zawodach, jako zawodnik i jako kibic. W turnieju wzięło udział 14 uczniów ( 7 dziewcząt, 7 chłopców).

II Gwiazdkowy Turniej  Tenisa Stołowego Mościsko 2010
2011-01-13

Bieg Świętego Floriana

grafika-Bieg Świętego Floriana

Zawody w biegach narciarskich Strażaków woj. dolnośląskiego 2011, odbędą się po raz drugi. Miejscem ich organizacji będzie Srebrna Góra znajdująca się na terenie gminy Stoszowice. Trasy biegowe prowadzą przez malowniczą część Gór Sowich i Bardzkich.

Bieg Świętego Floriana
2011-01-13

Gramy na "Orliku"

grafika-Gramy na  "Orliku"

Informujemy, że od dnia 17 stycznia 2011r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie możliwość korzystania z kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Piławie Dolnej. Rezerwacji terminów można dokonywać u animatorów sportu pp. Sławomira Nowaka (Tel. 609 120 169) i Tomasza Nowackiego (Tel. 669 572 504) odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć, harmonogram i bezpieczeństwo uczestników. Jednocześnie przypominamy, ze korzystający z kompleksu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Obiektu i podporządkowania się poleceniom animatorów sportu.

Gramy na  "Orliku"
2011-01-11

Wielkie dzięki

grafika-Wielkie dzięki

"W Ostroszowicach... gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej..."

W niedzielę 09 stycznia 2011 roku cała Polska grała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to już dziewiętnasty finał w kraju a... dwunasty w Gminie Dzierżoniów.

Wielkie dzięki
2011-01-10

Orkiestrowe granie w Gminie Dzierżoniów

grafika-Orkiestrowe granie w Gminie Dzierżoniów

W XIX finale WOŚP wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Dzierżoniów. Styczniowa niedziela już po raz dwunasty dała szansę wszystkim chętnym mieszkańcom, na włączenie się do akcji pomocy dzieciom z wadami urologicznymi i nefrologicznymi. Puszki wolontariuszy zapełniały się i w miarę upływającego czasu nabierały wagi.

Orkiestrowe granie w Gminie Dzierżoniów
2011-01-05

Ostroszowickie jasełka

grafika-Ostroszowickie jasełka

Dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Ostroszowicach z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowały wigilijne przedstawienie integrując dom rodzinny i przedszkole, wprowadzając nastrój świąteczny oraz pokazując rodzicom umiejętność prezentowania swoich umiejętności wokalno-recytatorskich przed najbliższymi.

Ostroszowickie jasełka
2011-01-05

Projekty programu LEADER

grafika-Projekty programu LEADER

Jednym ze źródeł pozyskiwania środków na rozwój obszarów wiejskich jest program LEADER, stanowiący część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekty programu LEADER
2011-01-04

Narada sołtysów

grafika-Narada sołtysów

Informujemy, że 11 stycznia 2011 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Narad - Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska nr 1 odbędzie się narada sołtysów.

Narada sołtysów
2011-01-04

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W ramach realizowanego programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi i ogłoszeniem przez Wójta Gminy Dzierżoniów otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z tereny Gminy Dzierżoniów na szkolenie z zakresu prawidłowego sporządzania wniosków ofertowych.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych