AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-30

Budżet Gminy Dzierżoniów uchwalony

grafika-Budżet Gminy Dzierżoniów uchwalony

29 grudnia 2010r. podczas obrad IV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów Radni zebrani w Sali Narad Urzędu Gminy podjęli dwie bardzo ważne uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka zapoznał Radnych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2022 i budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2011.

Budżet Gminy Dzierżoniów uchwalony
2010-12-28

Nabór do gimnazjum

grafika-Nabór do gimnazjum

Zarządzenie Nr 72/2010 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Nabór do gimnazjum
2010-12-27

Laptop dla sołtysa, czyli e-usługi w sołectwach

grafika-Laptop dla sołtysa, czyli e-usługi w sołectwach

W połowie 2009 roku Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gmina Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów".

Laptop dla sołtysa, czyli e-usługi w sołectwach
2010-12-27

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

grafika-Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dzierżoniów zaprasza do zgłaszania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy na 2011 rok.

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej
2010-12-22

III sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-III sesja Rady Gminy Dzierżoniów

21 grudnia br. w Sali Integracji Wiejskiej we Włókach odbyła się III sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka otworzył obrady i przywitał zabranych a następnie przedstawił porządek sesji.

III sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2010-12-22

Wigilia dla podopiecznych OPS Gminy Dzierżoniów

grafika-Wigilia dla podopiecznych OPS Gminy Dzierżoniów

W dniu 20 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w Pensjonacie Zespołu Szkól Nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza odbyła się kolejna już Wigilia zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów dla podopiecznych Ośrodka.

Wigilia dla podopiecznych OPS Gminy Dzierżoniów
2010-12-21

LEADER - Szkolenie w Uciechowie

grafika-LEADER - Szkolenie w Uciechowie

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" zaprasza lokalnych liderów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie z zakresu realizacji zadań w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "małych projektów".

LEADER - Szkolenie w Uciechowie
2010-12-21

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

grafika-Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że zmianie uległy zasady produkcji mięsa na użytek własny.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
2010-12-21

Młodzi Menedżerowie Kultury

grafika-Młodzi Menedżerowie Kultury

Program Rozwoju Bibliotek to cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, wzmacnianie środowiska bibliotecznego oraz promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat - rozpoczął się w 2009 r. i potrwa do roku 2013.

Młodzi Menedżerowie Kultury
2010-12-21

"Pamiętamy o Rodakach na Kresach"

grafika-"Pamiętamy o Rodakach na Kresach"

Telewizja Wrocławska we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowała zbiórkę darów świątecznych dla naszych rodaków na Kresach. W akcje te czynnie włączyły się placówki oświatowe Gminy Dzierżoniów: Zespół Szkolno Przedszkolny w Piławie Dolnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach.

"Pamiętamy o Rodakach na Kresach"
2010-12-20

Uwaga mieszkańcy gminy

Uwaga mieszkańcy gminy

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sesję rady gminy w dniu 21.12.2010r. Wójt Gminy Dzierżoniów przyjmował będzie mieszkańców gminy w godzinach 14:00 - 16:30

za zmianę i utrudnienia przepraszamy !

2010-12-17

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Ogłoszenie
2010-12-17

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

grafika-Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

W dniu 16 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów" Projekt skierowany był do 9 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dzierżoniów, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów
2010-12-16

Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi

grafika-Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi

W dniach 11-12 grudnia br. na Zamku Kliczków II doroczny Kongres Odnowy Wsi, zgromadził ok. 200 liderów i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej Wsi z całego województwa dolnośląskiego a także województw śląskiego i opolskiego.

Gmina Dzierżoniów na II Kongresie Odnowy Wsi
2010-12-15

Kursowanie autobusów w okresie świątecznym

grafika-Kursowanie autobusów w okresie świątecznym

W związku z okresem świątecznym informujemy, że w dniach od 24.12.2010r. do 01.01.2011r. autobusy Komunikacji Miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego będą kursowały zgodnie z następującymi rozkładami:

Kursowanie autobusów w okresie świątecznym
2010-12-14

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek I: km 19+900,00 do km 22+458,37".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2010-12-14

Wigilijnie w Sobótce

grafika-Wigilijnie w Sobótce

W dniach 11 i 12 grudnia br. roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sobótce odbywał się "Ślężański Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania", Urząd Miasta i Gminy Sobótka oraz Powiat Wrocławski.

Wigilijnie w Sobótce
2010-12-14

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadamiające o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek II" w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2010-12-14

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadamiające o przeprowadzeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki, od km 19+900,00 do km 35+807,00 - Odcinek III" w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2010-12-13

Podziękowanie

grafika-Podziękowanie

"Bycie dla innych czyni z nas prawdziwych ludzi"

Serdecznie dziękuję Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Dolnej Panu Kazimierzowi Kowalczukowi oraz Panom Rafałowi Ziółkowskiemu, Pawłowi Drozdkowi, Danielowi Juraszkowi oraz Krzysztofowi Kowalczukowi, którzy w dniach 3, 4 i 5 grudnia br. usunęli śnieg z dachu budynku szkoły i przedszkola.

Podziękowanie
2010-12-10

Mikołajki w Dobrocinie

grafika-Mikołajki w Dobrocinie

07 grudnia w progi Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie zawitał długo i niecierpliwie oczekiwany gość - Mikołaj. Od samego rana dzieci nasłuchiwały dźwięku srebrnego dzwonka i wypatrywały reniferów ciągnących czarodziejskie sanie...

Mikołajki w Dobrocinie
2010-12-10

Zamelduj się...

grafika-Zamelduj się...

Szanowni Państwo!

Wraz z mieszkańcami gminy Dzierżoniów staramy się rozwijać miejsce w którym żyjemy. Chcemy tworzyć gminę nowoczesną, budowaną potencjałem i mądrością swych obywateli.

Zamelduj się...
2010-12-07

Mityczna noc w ostroszowickiej bibliotece

grafika-Mityczna noc w ostroszowickiej bibliotece

Późnym wieczorem, dnia 26 listopada w bibliotece publiczno-szkolnej w Ostroszowicach odbyło się nocne czytanie Mitów, przygotowane przez bibliotekarkę Marię Kirkiewicz i nauczycielkę Izabelę Wójcik. Młodzi czytelnicy uczestniczący w tej nastrojowej, wręcz magicznej imprezie z uwagą słuchali opowiadań z mitologii greckiej.

Mityczna noc w ostroszowickiej bibliotece
2010-12-07

Podziękowanie dla Rady Sołeckiej w Ostroszowicach

grafika-Podziękowanie dla Rady Sołeckiej w Ostroszowicach

Biblioteka w Ostroszowicach pełni istotną rolę w społeczności lokalnej. Jest centrum kultury i wiedzy, stanowi doskonałą przestrzeń, w której można się spotkać oraz nieodpłatnie skorzystać z Internetu. Niestandardowe działania bibliotekarki Marii Kirkiewicz zostały zauważone przez Radę Sołecką działającą we wsi Ostroszowice. Na jej czele działa sołtys Małgorzata Glapa-Felsztyńska, która w pełni doceniła rolę Biblioteki jako instytucji skupiającej ludzi.

Podziękowanie dla Rady Sołeckiej w Ostroszowicach
2010-12-07

"Centrum wolnego czasu"

grafika-"Centrum wolnego czasu"

17 listopada w ostroszowickiej bibliotece odbyło się spotkanie z Ryszardem Turkiewiczem, poetą, gawędziarzem, miłośnikiem fotografii, satyrycznym obserwatorem świata, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece.Licznie zebrani uczestnicy pytali gościa o inspiracje twórcze, plany pisarskie, ewentualne trudności z wydaniem książek oraz o opinię gościa na temat współczesnej poezji polskiej.

"Centrum wolnego czasu"
2010-12-07

Mikołajki w OPS Gminy Dzierżoniów

grafika-Mikołajki w OPS Gminy Dzierżoniów

W poniedziałek 6 grudnia do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów na spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy przybył św. Mikołaj.

Mikołajki w OPS Gminy Dzierżoniów
2010-12-07

Szukam nowego domu

grafika-Szukam nowego domu

W dniu 03.12.2010r. w okolicy miejscowości Owiesno odłowiono bezpańskiego psa rasy Husky, który obecnie przebywa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt "AZYL" przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. Wiek psa ok. 1-1,5 roku. Stan zdrowia psa bardzo dobry. Pies jest zadbany, łagodny, towarzyski i przyjaźnie nastawiony do ludzi.

Szukam nowego domu
2010-12-06

Zbiórka publiczna Stowarzyszenia "Góry Sowie"

grafika-Zbiórka publiczna Stowarzyszenia "Góry Sowie"

Stowarzyszenie "Góry Sowie" uzyskało zgodę Starosty Dzierżoniowskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie naszego powiatu zbiórki publicznej z przeznaczeniem na budowę platformy widokowej w Górach Sowich.

Zbiórka publiczna Stowarzyszenia "Góry Sowie"
2010-12-06

Nabór na rachmistrza spisowego

grafika-Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Dzierżoniów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011

Nabór na rachmistrza spisowego
2010-12-06

Wizyta studyjna delegacji województwa lubuskiego

grafika-Wizyta studyjna delegacji województwa lubuskiego

W mroźną grudniową sobotę, 4 grudnia br. gościliśmy delegację przedstawicieli gmin województwa lubuskiego. Głównym celem przyjazdu było zapoznanie z osiągnięciami naszej gminy w zakrojonym na szeroką skalę i z powodzeniem realizowanym procesie Odnowy Wsi, działalnością stowarzyszeń i organizacji zrzeszających mieszkańców, działających w poszczególnych sołectwach Gminy Dzierżoniów i ściśle ze sobą współpracujących.

Wizyta studyjna delegacji województwa lubuskiego
2010-12-06

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

W związku z trwającymi naborami oraz planowanym uruchomieniem kolejnych naborów wniosków w ramach PROW 2007/2013, informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o pomoc unijną:

Ogłoszenie
2010-12-06

Ślubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ślubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów

6 grudnia 2010r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Grzegorz Powązka, który po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku obrad poprosił o odczytanie protokołu z wyborów Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 listopada 2010r.

Ślubowanie Wójta Gminy Dzierżoniów
2010-12-03

I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów.

grafika-I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów.

Witamy, gratulujemy i...pracujemy Takim właśnie hasłem mieszkańcy Mościska podjęli wszystkich przybyłych na pierwsze posiedzenie Rady Gminy VI kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2010 r. w Sali Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku.

I uroczysta sesja VI kadencji Rady Gminy Dzierżoniów.
2010-12-02

Informacja dla mieszkańców gminy

grafika-Informacja dla mieszkańców gminy

Szanowni Państwo!

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadach śniegu przypominam wszystkim Państwu będącymi właścicielami lub zarządcami budynków o obowiązku należytego utrzymania stanu technicznego posesji, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg.

Informacja dla mieszkańców gminy
2010-12-02

Krasnoludek Torfik uczy chronić środowisko

grafika-Krasnoludek Torfik uczy chronić środowisko

25 listopada 2010r. do Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piławie Dolnej przybył TORFIK - krasnoludek z lasu na II Międzyprzedszkolne Spotkanie Ekologiczne.

Krasnoludek Torfik uczy chronić środowisko
2010-12-02

Andrzejkowe wróżby w Dobrocinie

grafika-Andrzejkowe wróżby w Dobrocinie

Każda uroczystość przedszkolna jest dobrą okazją do nawiązywania bliższych kontaktów między dziećmi z różnych przedszkoli. Również taką okazją stało się spotkanie integracyjne z okazji zbliżających się Andrzejek.

Andrzejkowe wróżby w Dobrocinie
2010-12-02

Kolejny etap e-Vity zakończony

grafika-Kolejny etap e-Vity zakończony

W dniu 29 listopada bieżącego roku, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ukazała się informacja o wynikach preselekcji w ramach naboru do Działania 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".

Kolejny etap e-Vity zakończony