AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-09-17

"Uczeń na wsi"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że został rozpoczęty nabór wniosków w ramach programu "Uczeń na wsi"

Jest to program skierowany do uczniów będącymi osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi tereny wiejskie. Program jest realizowany na terenie gmin wiejskich i gmin miejsko wiejskich na terenie całego kraju od dnia 01 września 2007 roku do 30 czerwca 2010 r. O dofinansowanie kosztów nauki może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która :

  • posiada ważne orzeczenie o niepełnoprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci
  • pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej)
  • posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie i miasta do 5 tys mieszkańców.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 września br. BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAC POD. NUMEREM TELEFONU 74 832 02 31 LUB W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ POK,. NR 7

powrót do poprzedniej strony