AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-25

Kolarze w Książu

grafika-Kolarze w Książu

23 lutego na Zamku Książ odbyła się uroczysta Gala Dolnośląskiego Sportu Młodzieżowego, na którą zaproszono najlepsze kluby sportowe Dolnego Śląska.

Kolarze w Książu
2009-02-23

Konkursy, konkursy…

grafika-Konkursy, konkursy…

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej w miesiącu lutym odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Złote Usta”, będący I etapem XIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK.

Konkursy, konkursy…
2009-02-20

Apel do mieszkańców Gminy Dzierżoniów

Apel do mieszkańców Gminy Dzierżoniów

W związku z intensywnymi opadami, apeluję aby zwrócić szczególną uwagę na systematyczne usuwanie śniegu i sopli lodu z dachów budynków, którymi Państwo zarządzacie.

Jednocześnie przypominam, że do obowiązków użytkowników /zarządców/ nieruchomości należy również utrzymanie w należytym stanie terenu wokół nieruchomości (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) gdzie poruszanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Proszę zatem, ze względu na istniejące z tego powodu zagrożenia o potraktowanie tej sprawy jako pilnej i podjęcie natychmiastowych działań.

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

2009-02-18

Kochani Seniorzy

grafika-Kochani Seniorzy

11.02.09 r. dzieci z przedszkola zorganizowały dla wszystkich Babć i Dziadków mieszkających w Ostroszowicach uroczystość z okazji Ich święta.

Kochani Seniorzy
2009-02-18

Nowa jakość w Gimnazjum Gminnym

grafika-Nowa jakość w Gimnazjum Gminnym

Gimnazjum Gminne im. Ks. Jana Melca w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 w ciągu kilku ostatnich lat zmieniło się nie do poznania.

Nowa jakość w Gimnazjum Gminnym
2009-02-11

Konkurs internetowy - zapraszamy do udziału

grafika-Konkurs internetowy  - zapraszamy do udziału

Fundacja Wspomagania Wsi włączając się w ogólnopolskie obchody rocznicy przemian, jakie dokonały się w naszym kraju i Europie, organizuje konkurs internetowy dotyczący przełomu 1989 roku.

Konkurs internetowy  - zapraszamy do udziału
2009-02-05

Dodatkowy kurs autobusu

Dodatkowy kurs autobusu

W związku z wnioskami mieszkańców z dniem 02 luego br. został uruchomiony dodatkowy kurs autobusu linii nr 45, w dni robocze po godz. 21, do Niemczy przez Dobrocin, Roztocznik ( skrzyżowanie koło kościoła ) oraz Byszów.
Wyjazd z przystanku koło dworca PKP w Dzierżoniowie o godz.21:15 Powrót z Niemczy o godz. 22:05

2009-02-05

Obwieszczenie

grafika-Obwieszczenie

Wójt Gminy Dzierżoniów zawiadamia, że w dniu 02.02.2009r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął projekt Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki sporządzony przez Firmę DROMOST SP. Z O.O.

Obwieszczenie
2009-02-05

Przyjemne z pożytecznym...

grafika-Przyjemne z pożytecznym...

Ferie 2008 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku wykorzystano do realizacji przyjętego w planie rozwoju szkoły założenia, by odbywane wycieczki spełniały cel kształcący i były łączone z nietypowymi lekcjami.

Przyjemne z pożytecznym...
2009-02-04

Zabawa karnawałowo- ostatkowa w Mościsku

Zabawa karnawałowo- ostatkowa w Mościsku

Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Wsi Mościsko zapraszają na zabawę karnawałowo- ostatkową w sobotę 21 lutego2009 r. od godziny 20.00. Cena biletu wynosi 150 zł od pary. Organizatorzy zapewniają dwa gorące posiłki, zimne przekąski, napoje, orkiestrę i wspaniałą zabawę. Informacje i bilety do nabycia w sklepie „Margot” przy ul. Kolejowej w Mościsku. Tel. 074 832 90 23

2009-02-04

Dotacje i refundacje na start

grafika-Dotacje i refundacje na start

Już obowiązują nowe zasady przyznawania dotacji osobom bezrobotnym na podjecie własnej działalności gospodarczej oraz refundacji firmom części kosztów związanych z utworzeniem stanowisk pracy.

Dotacje i refundacje na start
2009-02-04

Świątecznie w Owieśnie

grafika-Świątecznie w Owieśnie

Choinka i spotkanie z seniorami.
17 i 18 stycznia tego roku na terenie Owiesna odbyło się spotkanie dla osób starszych i samotnych, oraz zabawa choinkowa dla dzieci.

Świątecznie w Owieśnie
2009-02-03

„Odrolnianie” gruntu

grafika-„Odrolnianie” gruntu

Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, chcesz wybudować na nim dom lub inny obiekt kubaturowy to jest możliwe, lecz jest to dość skomplikowana procedura. Pierwsze co należy ustalić to status działki, tzn. czy jest to działka rolna czy ma charakter budowlany. Jeżeli jest działką rolną to nie można niestety na niej nic wybudować, jeżeli wcześniej nie zostanie „odrolniona”.

„Odrolnianie” gruntu
2009-02-03

Przedszkola integracyjne w Uciechowie i Ostroszowicach

grafika-Przedszkola integracyjne w Uciechowie i Ostroszowicach

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Św. Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów” współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 7, Działanie 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych

Przedszkola integracyjne w Uciechowie i Ostroszowicach
2009-02-03

Inwestycje w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” oraz turystyki.

grafika-Inwestycje w ramach „Odnowy  i Rozwoju Wsi” oraz turystyki.

2 lutego 2009r. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla jednostek samorządu o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Dzierżoniów może złożyć jeden projekt. Będzie on dotyczył „Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy klubokawiarni w Roztoczniku” w latach 2009 -2010.

Inwestycje w ramach „Odnowy  i Rozwoju Wsi” oraz turystyki.